Ajuntament d'Argentona / Ajuntament / Joaquim Capdevila Colominas
Joaquim Capdevila Colominas
Publicat el 12.07.2023
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

Lloc de naixement:ArgentonaQuim Capdevila

Data de naixement: 23-1-1972

Càrrec: Regidor de Cultura i Festes

Partit polític: Tots per Argentona

Portaveu: No

Membre de Junta de Govern:

Membre de Comissions Informatives: President suplent de la Comissió informativa de Serveis Econòmics i Territorials

Correu electrònic: capdevilacq@argentona.cat

Xarxes socials:

logo instragram

Perfil: Formació Professional de Grau Superior

Trajectòria professional: Actor. Cantant. Ballarí. Director i  Productor de arts escèniques. 

Tipus: Càrrec electe

Dedicació: Exclusiva

Retribució anual bruta: 38.950€ 

Dietes anuals (màxim): 0

Indemnitzacions anuals (màxim): 0

Activitats i béns: Consulta document

Indemnització prevista en deixar el càrrec: 0

Les indemnitzacions per raó del servei (desplaçaments i altres) estan regulades a l'article 27 de les bases d'execució del pressupost i al RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

* Aquesta informació s'actualitza cada vegada que hi ha un canvi suscpetible de ser publicat. L'agenda de l'Alcalde, així com l'agenda institucional de tots els càrrecs electes, s'actualitzen setmanalment.

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800