Ajuntament d'Argentona / Ajuntament / Maria Mercè Juan Loshuertos
Maria Mercè Juan Loshuertos
Publicat el 12.07.2023
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

Lloc de naixement: BarcelonaMercè Juan 2023

Data de naixement: 22-10-1964

Càrrec: Regidora de Promoció Econòmica i Serveis Econòmics, Cooperació i Tercer Sector, Societat Digital i Noves Tecnologies, Participació i Transparència  

Partit polític: Tots per Argentona

Portaveu: No

Membre de Junta de Govern:

Membre de Comissions Informatives: Presidenta titular de la Comissió informativa de Serveis Econòmics i Territorials, presidenta titular de la Comissió informativa de Serveis Ecònomics i Terrritorials i presidenta titular de la Comissió Especial de Comptes

Correu electrònic: juanlm@argentona.cat

Xarxes socials: -

Perfil: Comerç Exterior: Economia i Empresa. Màster. Escola d'Alta Direcció i Administració (EADA), Gestor de Sistemes d'Informació i Comunicació: Economia i Empresa. (Postgrau – UOC), Control de Gestió de Pymes: Economia i Empresa. Extensió Universitària (UOC), Direcció d'Empreses d'Economia Social: Economia i Empresa. Especialització, Tècniques de Millora de la Qualitat: Economia i Empresa. Especialització (UOC), Lean Management: Economia i Empresa. Especialització, Societat Digital i Noves Tecnologies: Direcció de Projectes Informàtics - Transformació Digital a la PYME  - Gestió del Coneixement - Big Data. Eines i Estratègies – Analítica i Mètrica Web – Pla de Màrqueting Digital i Xarxes Socials d'Empresa

Trajectòria professional: VOLUNTARIAT(actual), MENTORA. Anàlisi de negoci, Economia i Empresa – One on One, YOUTH BUSINESS INTERNATIONAL (YBI) – Fundació Autoocupació de Catalunya.

PROFESSIONAL, Societat de la Informació. Consultoria i Desenvolupament de Sistemes en gestió informativa, documental i de tramitació i simplificació administrativa en l'Administració Pública. Economia i Empresa. Anàlisi i gestió operativa empresarial. Desenvolupament de negoci.

Tipus: Càrrec electe

Dedicació: Exclusiva

Retribució anual bruta: 41.000€ 

Dietes anuals (màxim): 0

Indemnitzacions anuals (màxim): 0

Activitats i béns: Consulta document

Indemnització prevista en deixar el càrrec: 0

Les indemnitzacions per raó del servei (desplaçaments i altres) estan regulades a l'article 27 de les bases d'execució del pressupost i al RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

* Aquesta informació s'actualitza cada vegada que hi ha un canvi suscpetible de ser publicat. L'agenda de l'Alcalde, així com l'agenda institucional de tots els càrrecs electes, s'actualitzen setmanalment.

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800