Notícies
Publicat el 24.10.2022
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
L'Ajuntament aprova les ordenances fiscals de l'any 2023
  • L'IBI augmentarà un 4% i la taxa de residus un 8%
  • La proposta del govern té el suport de Tots per Argentona, el vot en contra del PSC i Fran Fragoso i l'abstenció de Junts per Catalunya-Argentona


L'Ajuntament d'Argentona va aprovar aquest dilluns en sessió extraordinària les ordenances fiscals per l'any 2023. La proposta del govern va comptar amb el suport de Tots per Argentona, l'abstenció de Junts per Catalunya-Argentona i el vot en contra del PSC i Fran Fragoso.


L'alcaldessa Gina Sabadell va justificar la revisió d'alguns impostos com els de l'IBI, un 4%, per compensar els comptes de l'any vinent, davant la important davallada d'ingressos en concepte de plusvàlues com a conseqüència del canvi a la normativa. També augmenta un 8% la taxa del servei de gestió de residus - un 8,5% als comerços - per tal d'acostar la quota a la cobertura del cost real del servei. El govern va calcular ens un 600.000 euros la pèrdua en el capítol d'ingressos per l'any vinent en concepte de l'impost sobre herències i donacions, i que ha obligat a ajustar els impostos per tal de reequilibrar el pressupost.


Tots per Argentona va valorar positivament la inclusió d'algunes bonificacions i propostes formulades pel seu grup, com la bonificació del 80% en les transmissions als descendents de segon grau si l'ascendent de primer grau ha traspassat, i també la voluntat d'abordar properament més canvis com la imposició d'un preu públic per l’ús dels punts de càrrega de vehicles elèctrics.  El PSC i Fran Fragoso van ser els més crítics sobre l'augment d'algunes taxes, i van defensar la posició de congelar impostos davant la difícil situació econòmica i social. El grup socialista també va reclamar una taxa per regular els preus de l'aigua. Per la seva banda, Junts per Catalunya-Argentona va justificar la seva abstenció, com va al·legar també el regidor Fragoso, per la proposta de votar conjuntament les modificacions de les ordenances fiscals i no per separat


L'ordre del dia també va incloure dos assumptes de tràmits, en relació al contracte del servei de manteniment del verd urbà, i l'aprovació del calendari comercial per l'any 2023.


 Principals novetats de les ordenances fiscals 2023 

  • IBI: Es modifica el tipus de gravamen, que passa del 0,68 actual al 0,71. Suposarà un increment d'un 4%, que implicarà un augment mitjà en el rebut anual d'uns 31 euros. 
  • Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana: No estaran subjectes a l'impost les transmissions per causa de mort com a conseqüència de violència contra la dona a favor dels fills. A banda de l'actual bonificació del 95% per causa de mort a favor de descendents de primer grau, cònjuges i ascendents de primer grau, també gaudiran d'una bonificació del 80 per cent els descendents de segon grau sempre i quan hagin mort els ascendents de primer grau
  • Impostos sobre vehicles de tracció mecànica: S'elimina la bonificació per als vehicles que tinguin una antiguitat superior a 25 anys. La voluntat d'aquesta mesura és no bonificar els vehicles que a priori són més contaminants.
  • Taxa servei de recollida de residus: La tarifa ordinària domèstica s'incrementarà un 8, deixant les quotes així: 
20222023
Tram 1114 €123,12 €
Tram 2124 €133,92 €
Tram 3134,25 €144,99 €

La tarifa comercial/industrial s'incrementarà un 8,5%. A banda, també es bonificarà amb un 2,5% la domiciliació de les comandes de bosses taxades per part dels establiments col·laboradors.

  • Taxa per tinença i conducció de gossos potencialment perillosos: Es bonificarà el 100% la llicència a persones voluntàries de centres d'acollida d'animals de companyia.
  • Taxa per la retirada de vehicles abandonats o mal estacionats: S'actualitzen les tarifes. El preu de retirar un turisme actualment era de 98€ i passa a 110€ els dies laborables i de 146€ a 155€ els dies festius.


També s'han inclòs petites modificacions de l'ordenança reguladora de la taxa de cementiri municipal, reguladora preu públic activitats serveis socials i reguladora contribucions especials.

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800