Tràmits i gestions
 
Escola Esportiva: Inscripció
 • Què és i per a què serveix

  L'Escola Esportiva d'Argentona (EEA) és un programa esportiu municipal, el qual inicia en l'esport als nens i nenes que estiguin cursant estudis de primer a quart de primària.

  L'objectiu és oferir als nens i nenes diferents modalitats esportives i projectar, d'aquesta manera, un ventall esportiu més ampli.

 • Qui ho pot sol·licitar
  Qualsevol pare, mare o tutor legal de nens o nenes escolaritzats de primer a quart de primària.
 • Quin cost té
 • Quines dates es pot fer
  A partir del 12 de setembre de 2019
 • Com i on es pot fer
  A l'OAC (Cr Gran, 59 08310-Argentona).
 • Quant triga la resposta
  Immediat
 • Quina documentació es lliura
  Còpia de la sol·licitud d'inscripció
 • Documentació necessària

  Full d'inscripció normalitzat degudament complimentat

  • 1 fotografia de l'alumne/a
  • 1 fotocòpia pel davant i pel darrere del DNI o del llibre de família de l'alumne/a
  • 1 fotocòpia pel davant i pel darrere de la targeta sanitària CatSalut de l'alumne/a
  • 1 fotocòpia del llibre de vacunes de l'alumne/a
  • Còpia del pagament

  En l'esmentat pagament caldrà remarcar: Nom i cognom de l'alumne/a i concepte (Escola Esportiva 2019-2020)

  Sol·licitud de domiciliació bancària en cas que s'opti pel pagament fraccionat.

T'ha estat útil aquesta informació?  Sí  No
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800