Notícies
Publicat el 22.03.2021
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
L'Ajuntament aprova un pressupost de 15,9 milions d'euros per l'any 2021
ple extraordinari març 2021
La redacció del projecte de la futura biblioteca, l'enderroc parcial de l'antiga fàbrica Velcro, un equipament juvenil de lleure o el nou magatzem de la brigada, seran algunes de les inversions més destacades

Aquest dilluns el ple de l'Ajuntament d'Argentona va aprovar en sessió extraordinària i telemàtica el pressupost municipal per a l'any 2021, que serà de 15.900.252 €, amb el vot favorable del grup del govern d'Unitat, el PSC i el regidor Fran Fragoso, i el vot en contra de Tots per Argentona i Junts per Catalunya-Argentona.

Pressupost 2021 - 15.900.252 €

Ingressos

Capítol 1 Impostos directes 7.697.300 € 
Cap.2 Impostos indirectes   250.000
Cap.3 Taxes i altres ingressos2.104.352 
Cap.4 Transferències corrents 3.807.422 
Cap.5 Ingressos patrimonials          17.850 
Cap.7 Transferències de capital   319.513 
Cap.9 Passius financers 1.703.914

Despeses

Capítol 1 Personal 6.000.992 € 
Cap.2 Béns corrents i serveis 6.187.929
Cap. 3 Despeses financeres  44.520 
Cap. 4 Transferències corrents      695.426 
Cap. 5 Fons de contingència     90.488 
Cap. 6 Inversions reals 2.193.427 
Cap. 9 Passius financers   687.467

La sessió va començar amb un minut de silenci en record al Sergi Serra, persona molt vinculada al teixit associatiu de la vila. El primer punt  de l'ordre del dia va ser una modificació de crèdit de 705 mil euros, en què es van redefinir el destí d'algunes inversions per fer front a projectes com la reforma de l'edifici de la Velcro i la millora de diversos equipaments i de la via pública.

La proposta va comptar amb el suport del govern i Fran Fragoso; van votar-hi en contra Tots x Argentona i Junts per Catalunya-Argentona i el PSC s'hi va abstenir.

Pressupost realista i adaptat al context de crisi

L'alcaldessa Gina Sabadell va presentar els principals detalls del pressupost 2021, una proposta que va qualificar de realista i ajustada, que vol donar resposta a les necessitats de les persones i les famílies i que té molt present el context de crisi a causa de la COVID-19. Va destacar la voluntat d'elaborar un pressupost responsable – amb una notable reducció de la previsió d'ingressos, de 334 mil euros – i que frena la tendència optimista dels anys anteriors.

També va recordar que des de l'Ajuntament es va decidir congelar els impostos, taxes i preus públics i que tant en els capítols de despeses de personal com de béns corrents i serveis s'ha apostat per la contenció, a excepció de les àrees d'Educació i Serveis Socials. Les aportacions a Creu Roja i al Centre Parroquial, al finançament de les escoles de música i l'augment de les prestacions individuals van ser algunes de les partides destacades durant la intervenció.

En la segona part va detallar algunes de les inversions més destacades. D'una banda es recuperen algunes no executades durant l'any 2020, com la redacció del projecte de la biblioteca. Per al 2021 es contemplen projectes destacades com l'enderroc parcial de la Velcro, on s'hi habilitarà un aparcament i es millorarà una part de l'edifici; també un equipament juvenil de lleure, un nou magatzem per a la brigada; la millora d'altres equipaments municipals, o l'adquisició de dues motos per la policia local o càmeres de videovigilància de lectura de matrícules.

Oposició

Des dels grups de l'oposició, el PSC va destacar la voluntat de diàleg i l'aposta per un pressupost més realista, alhora que es va referir a l'acord signat amb el govern dies abans com un pas per avançar en la planificació i la gestió municipal.

Va assenyalar, però, la disconformitat amb què el pressupost es presenti fora de termini, avançat ja l'any 2021, i també va alertar com a assignatura pendent el baix grau d'execució de les inversions durant l'any passat i el número de contractes pendents de licitació. Per l'altra banda, el grup socialista va valorar positivament els ajuts i subvencions individuals, a famílies i entitats i l'aposta per promoure la despesa social. I van subratllar les prioritats per millorar la xarxa d'aigua, els equipaments municipals i dinamitzar l'obra pública.

Enderroc de la Velcro

També Tots x Argentona va mostrar el seu malestar pel retard en l'aprovació del pressupost i va discrepar en considerar que la proposta és realista. Van reclamar més esforços en les polítiques d'ocupació i una major contenció en partides com la de Festa Major. Pel que fa a les inversions, van lamentar la manca de diàleg i participació i van acusar el govern de no tenir projecte ni direcció en el model de poble.

L'enderroc de la Velcro va ser un dels punts principals de fricció i discrepància que tant Tots x Argentona com Junts per Catalunya van expressar davant la proposta del govern.

Des de Junts per Catalunya, també es va apuntar com a nota negativa el baix nivell d'execució d'inversions de l'any anterior i va expressar les seves reserves davant el gran nombre de compromisos que es volen assumir al 2021 i el grau d'endeutament que poden derivar-se de projectes com el de la Velcro. També va mostrar la seva sorpresa pel canvi de destí d'algunes inversions en relació al plantejament de l'inici del mandat.

Fran Fragoso va tancar el torn d'intervencions defensant la necessitat de trobar un consens davant el context de crisi actual i la necessitat d'aprovar un pressupost més necessari que mai. Sí va instar el govern a donar resposta als problemes en la prestació d'alguns serveis que afecten periòdicament molts veïns i veïnes del municipi, com el de l'aigua o el senyal de TV.

Abans de cloure la sessió, que es va prolongar una mica més de dues hores i mitja, es va resoldre per unanimitat la rectificació d'un errada en l'acord d'aprovació del Pla municipal de prevenció d'incendis forestals.

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800