Notícies
Publicat el 25.03.2020
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Ajuts per a autònoms i empreses afectats per la COVID-19
En aquests moments s'han habilitat dues línies d'ajuts directes, a través del departament de Treball de la Generalitat, i també del govern central

Els empresaris i professionals autònoms figuren entre els més afectats per l'aturada de l'activitat econòmica arran de la pandèmia del Covid-19 i l'estat d'alarma al territori espanyol.

Amb la intenció d'anar aclarint dubtes sobre aquesta qüestió, des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Argentona (SEMPRE) us presentem un resum de les principals mesures adoptades, que esperem que us sigui d'utilitat.

En aquests moments existeixen dues línies d'ajuts directes que els autònoms poden demanar:
 

1. Generalitat de Catalunya

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha establert un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes – persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica i sempre que figurin d'alta en activitats de les quals les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos.

Definició i principals requisits

 • Persones treballadores autònomes – persona física- que estiguin donades d'alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.
 • Que acreditin pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l'alta al RETA.
 • Obert a qualsevol activitat econòmica. (Pels autònoms acollits a Estimació Objectiva –mòduls-caldrà concretar per part de la Generalitat, quins documents aportaran per acreditar les pèrdues).
 • No aplicable als treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o societats laborals, treballadors autònoms col·laboradors, membres d'òrgans d'administració de societats, així com familiars de socis.

Import de l'ajut

 • Fins a un màxim de 2.000 euros. Amb la documentació acreditativa de les pèrdues econòmiques per mitjà de la presentació de documents oficials que ho demostrin. La documentació es concretarà en les instruccions de la petició.

Termini i lloc de presentació de les sol•licituds

 • A partir del dia 1 d'abril de 2020
 • Telemàticament, a través de l'enllaç que s'activarà al web de Treball de la Generalitat properament. Clica aquí

Documentació a presentar

 • La documentació la concretarà la Generalitat en les instruccions de la petició (a partir de l'1 d'Abril).
 • Servei d'atenció per a més informació sobre la línia d'ajuts (Departament de Treball Generalitat): Telèfon: 93 228 57 57 / @: treballautonom.tsf@gencat

 

IMPORTANT: Des del SEMPRE recomanem que els autònoms comencin a preparar la documentació acreditativa dels seus ingressos, despeses i resultats econòmics del març 2019 i 2020 de cara a la sol•licitud a partir de l'1 abril.

El Reial decret llei 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, en el seu Article 17, preveu que tots els autònoms que s'hagin vist obligats a tancar els seus negocis a causa de l'estat d'alarma i tots aquells que hagin patit una caiguda d'un 75% dels ingressos a conseqüència dels efectes del Covid-19, tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d'activitat, encara que no s'hagi cotitzat per aquest concepte en el passat.

Tindran dret a aquesta prestació per cessament d'activitat (atur de l'autònom) els:

 • Autònoms titulars de negocis tancats per l'administració arran de l'estat d'alarma, que són tots els equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d'hostaleria i restauració, i els comerços al detall, excepte els d'alimentació i begudes, farmàcies, veterinaris, sanitat, combustible per a l'automoció, òptiques, estancs, tintoreries, tecnologia i telecomunicacions (article 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març).
 • Autònoms de qualsevol activitat que hagin patit una reducció de la seva facturació en el mes anterior al que se sol·liciti la prestació, almenys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior (6 mesos).

2. Govern de l'Estat

(Reial decret llei 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, Article 17.)

Definició i principals requisits

 • Autònoms que s'hagin vist obligats a tancar els seus negocis a causa de l'estat d'alarma.
 • En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que es preveu en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75 per cent, en relació amb l'efectuada en el semestre anterior.
 • Estar afiliats i en alta , en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, en la data de la declaració de l'estat d'alarma, 14 de març de 2020.

Import de l'ajut

 • La quantia de la prestació es determinarà aplicant el 70 per cent a la base reguladora, calculada de conformitat amb el que es preveu en l'article 339 de la Llei General de la Seguretat Social. Quan no s'acrediti el període mínim de cotització per a tenir dret a la prestació (12 mesos), la quantia de la prestació serà equivalent al 70 per cent de la base mínima de cotització (En aquest cas, la prestació seria doncs de 661,08 €).

Durada de la prestació

 • Un mes, amb possibilitat d'ampliació fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma, en el cas que aquest es prorrogui i tingui una durada superior al mes.
 • El temps de la seva percepció s'entendrà com cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

Altres característiques d'aquesta prestació

 • La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de Seguretat Social. (baixa, pensió, etc.)
 • Podran sol·licitar aquesta prestació extraordinària qualsevol treballador autònom ja sigui persona física, autònom societari, administradors d'empreses, soci de cooperatives, socis de comunitat de béns o familiars col·laboradors. (Important: aquesta afectació a autònoms societaris i col·laboradors familiars està a l'espera de ser ratificat pel Govern, encara que tot apunta al fet que serà així).
 • Durant el temps de percepció de la prestació extraordinària, no existirà per part de l'autònom, obligació de cotitzar, si bé aquest període tindrà la consideració de cotitzat.
 • Els autònoms beneficiaris d'alguna bonificació, com la tarifa plana de 50 € per a nous autònoms, no perdran aquesta condició quan reprenguin la seva activitat, mantenint-se els beneficis en la cotització dels quals vingués gaudint el treballador autònom abans d'iniciar-se el gaudi d'aquella.

Termini i lloc de presentació de les sol•licituds

 • En el cas dels autònoms el negoci dels quals s'ha vist obligat a tancar per la declaració de l'estat d'alarma des del 18 de març, data de l'entrada en vigor del decret. En el cas dels quals han de presentar documentació acreditativa de la caiguda de facturació mensual, des del moment en què puguin presentar aquesta documentació (a partir de l'1 d'abril).
 • La gestió de la prestació per cessament d'activitat correspondrà a la mútua amb qui el treballador autònom hagi formalitzat el document d'adhesió. En cas de dubte, l'autònom pot preguntar al seu gestor o bé consultar el document d'alta d'autònoms.

Documentació a presentar

S'espera que el govern arbitri una fórmula de sol·licitud comuna (ara cada mútua pot sol·licitar la documentació que cregui oportuna)

Des del Servei de Promoció Econòmica (SEMPRE) restem a la vostra disposició per poder-vos assessorar en qualsevol consulta o aclariment.

Persona de contacte: Josep Badia / @ per consultes: badiatj@argentona.cat

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800