Ajuntament d'Argentona / Ajuntament / Joan Garachana Martín
Joan Garachana Martín
Publicat el 11.03.2020
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

Lloc de naixement: ArgentonaGarachana 2023

Data de naixement: 12-07-1982

Càrrec: Regidor d'Educació, Esports i Joventut

Partit polític: Tots per Argentona

Portaveu: No

Membre de Junta de Govern:

Membre de Comissions Informatives: President de la Comissió informativa de serveis generals i personals

Correu electrònic: garachanamj@argentona.cat  

Xarxes socials: -

Perfil:

Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, mestre especialista en Educació Física, Màster en gestió d'esdeveniments esportius.

Trajectòria professional:

Des de l'any 2007, vinculat a l'àmbit educatiu i des del 2008 a l'escola Meritxell com a mestre i tutor de diversos cursos. Paral·lelament, realitzant tasques d'entrenador, monitor i coordinador de casals d'estiu i formador en CIATE de gestió. Molt vinculat al F.C. Argentona, Taekwondo Argentona, el gimnàs al llarg de la vida i col·laborant amb altres entitats culturals i esportives de la vila.

Tipus: Càrrec electe

Dedicació: Parcial (63%), dedicació mínima de 22 hores setmanals

Retribució anual bruta: 25.830€ 

Dietes anuals (màxim): 0

Indemnitzacions anuals (màxim): 0

Activitats i béns: Consulta Document

Indemnització prevista en deixar el càrrec: 0

Les indemnitzacions per raó del servei (desplaçaments i altres) estan regulades a l'article 27 de les bases d'execució del pressupost i al RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

* Aquesta informació s'actualitza cada vegada que hi ha un canvi suscpetible de ser publicat. L'agenda de l'Alcalde, així com l'agenda institucional de tots els càrrecs electes, s'actualitzen setmanalment.

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800