Ajuntament d'Argentona / Ajuntament / Bernat Calvo Català
Bernat Calvo Català
Publicat el 26.06.2019
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

Lloc de naixement: ArgentonaBernat Calvo

Data de naixement: 01-09-1988

Càrrec: Regidor de Patrimoni.

Partit polític: Ara argentona

Portaveu: Titular de la Junta de portaveus

Membre de Junta de Govern:

Membre de Comissions Informatives: Titular de la Comissió informativa de serveis generals i personals, de la Comissió informativa de serveis econòmics i territorials i de la Comissió especial de comptes i President de la Comissió especial del Nomenclàtor.

Correu electrònic: calvocb@argentona.cat

Xarxes socials:

Resultado de imagen de logo facebooklogotwitter

Perfil: Secretari general.

Trajectòria professional:

Estudià a l'escola Francesc Burniol i a l'IES Argentona. Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra (2010). Va treballar al despatx d'advocats Cuatrecasas (departament de dret públic) i posteriorment es va treure les oposicions per ser funcionari de carrera en les subescales de secretari interventor d'administració local i de secretaria d'entrada. Entre 2015 i 2016 va ser secretari general de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, i des del 2016 a l'Ajuntament de Polinyà, on hi té el destí definitiu.

A nivell cívic ha estat lligat a diverses entitats d'Argentona, com el Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell (on és vocal de patrimoni des del 2009). També ha col•laborat amb els Amics del Pubillatge (2009-2010), com a patró de la Llar Santa Anna (2016-2018) o membre dels Amics del Museu del Càntir (2016-2018) entre d'altres.

Ha col•laborat amb el Centre Parroquial sent autor del llibre del Centenari del Centre Parroquial (2015), així com ha fet col•laboracions amb Ràdio Argentona (2017 a 2018) i amb els Amics del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics.

A nivell municipal és membre del Consell del Patrimoni d'Argentona (des del 2014) i és vocal del Consell de la Vila (des de la seva creació el 2012) del qual en va ser el primer vicepresident.

Tipus: Càrrec electe

Dedicació: Sense dedicació

Retribució anual bruta: Percepció per assistència a òrgans col·legiats

Dietes anuals (màxim): 0

Indemnitzacions anuals (màxim): 0

Activitats i béns: Consulta document

Indemnització prevista en deixar el càrrec: 0

Els regidors que no tenen assignada dedicació exclusiva ni parcial, tenen dret a les següents percepcions per assistència als òrgans col·legiats:

Òrgan col·legiatPle ordinariPle extraordinariJunta de portaveusJunta de governComissions informativesComissió especial de comptes
Percepció per assistència394 €197 €197 €346 €164 €164 €

Les indemnitzacions per raó del servei (desplaçaments i altres) estan regulades a l'article 27 de les bases d'execució del pressupost i al RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

* Aquesta informació s'actualitza cada vegada que hi ha un canvi susceptible de ser publicat. L'agenda de l'Alcalde, així com l'agenda institucional de tots els càrrecs electes, s'actualitzen setmanalment.

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800