Ajuntament d'Argentona / Ajuntament / Juan Francisco Fragoso Escribano
Juan Francisco Fragoso Escribano
Publicat el 13.03.2018
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

Lloc de naixement: MataróFran Fragosos

Càrrec: Regidor a l'oposició

Partit polític: PP

Portaveu: Titular de la Junta de portaveus

Membre de Junta de Govern: No

Membre de Comissions Informatives: Titular de la Comissió informativa de serveis generals i personals, de la Comissió informativa de serveis econòmics i territorials i de la Comissió especial de comptes.

Correu electrònic: fragosoej@argentona.cat

Xarxes socials:
Resultado de imagen de logo facebook
Perfil:

Empresari, treballa al món de la indústria textil.

Trajectòria professional:

La seva trajectòria política comença el 2011, anant de número 2 a les llistes del PP, sortint elegit regidor. Des d'aleshores és regidor a l'oposició.

Tipus: Càrrec electe

Dedicació: Sense dedicació

Retribució anual bruta: Percepció per assistència a òrgans col·legiats

Dietes anuals (màxim): 0

Indemnitzacions anuals (màxim): 0

Activitats i béns: Consulta document

Indemnització prevista en deixar el càrrec: 0

Els regidors que no tenen assignada dedicació exclusiva ni parcial, tenen dret a les següents percepcions per assistència als òrgans col·legiats:

Òrgan col·legiatPle ordinariPle extraordinariJunta de portaveusJunta de governComissions informativesComissió especial de comptes
Percepció per assistència394 €197 €197 €346 €164 €164 €

Les indemnitzacions per raó del servei (desplaçaments i altres) estan regulades a l'article 27 de les bases d'execució del pressupost i al RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

* Aquesta informació s'actualitza cada vegada que hi ha un canvi suscpetible de ser publicat. L'agenda de l'Alcalde, així com l'agenda institucional de tots els càrrecs electes, s'actualitzen setmanalment.

T'ha estat útil aquesta informació?  Sí  No
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800