Ajuntament d'Argentona / Ajuntament / Susana López Rico
Susana López Rico
Publicat el 13.03.2018
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

Lloc de naixement: MataróSusana López

Data de naixement: 30-11-1972

Càrrec: Regidora a l'oposició

Partit polític: PSC

Portaveu: Titular de la Junta de portaveus

Membre de Junta de Govern: No

Membre de Comissions Informatives: Titular de la Comissió informativa de serveis generals i personals, suplent de la Comissió informativa de serveis econòmics i territorials i suplent de la Comissió especial de comptes.

Correu electrònic: lopezrs@argentona.cat

Xarxes socials:

Resultado de imagen de logo facebook

Perfil:

És Tècnica Superior en Comerç i Màrqueting i Postgrau en Comunicació i Lideratge Polític. Actualment està cursant el Grau en Relacions Laborals i Ocupació a la UOC.

Trajectòria professional:

La seva trajectòria professional va estar vinculada al comerç des dels 16 anys, desenvolupant múltiples tasques amb diferents nivells de responsabilitat. L'any 2008 va començar a desenvolupar-se professionalment en l'àmbit educatiu. En el terreny polític, és Secretària d'organització del PSC Argentona i Consellera de la Federació del PSC Maresme És regidora de l'Ajuntament d'Argentona des de l'any 2011, assumint actualment les àrees de Serveis Socials, RRHH, Igualtat i Cohesió i la quarta tinença d'alcaldia. Pel que fa a la seva relació amb el teixit associatiu d'Argentona, ha estat membre de l'Associació de veïns del Cros i del Consell Parroquial, així com presidenta de l'AMPA de l'Escola del Cros.

Tipus: Càrrec electe

Dedicació: Sense dedicació

Retribució anual bruta: Percepció per assistència a òrgans col·legiats

Dietes anuals (màxim): 0

Indemnitzacions anuals (màxim): 0

Activitats i béns:  Consulta document

Indemnització prevista en deixar el càrrec: 0

Els regidors que no tenen assignada dedicació exclusiva ni parcial, tenen dret a les següents percepcions per assistència als òrgans col·legiats:

Òrgan col·legiatPle ordinariPle extraordinariJunta de portaveusJunta de governComissions informativesComissió especial de comptes
Percepció per assistència346 €173 €173 €346 €144 €144 €

Les indemnitzacions per raó del servei (desplaçaments i altres) estan regulades a l'article 27 de les bases d'execució del pressupost i al RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

* Aquesta informació s'actualitza cada vegada que hi ha un canvi susceptible de ser publicat. L'agenda de l'Alcalde, així com l'agenda institucional de tots els càrrecs electes, s'actualitzen setmanalment.

T'ha estat útil aquesta informació?  Sí  No
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800