Ajuntament d'Argentona / Ajuntament / Montserrat Matas Oliveras
Montserrat Matas Oliveras
Publicat el 26.06.2019
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

Lloc de naixement: ArgentonaMontse Matas

Data de naixement: 15-05-1973

Càrrec: Regidora de l'oposició

Partit polític: Tots per Argentona

Portaveu: No

Membre de Junta de Govern: No

Membre de Comissions Informatives: Suplent de la Comissió informativa de serveis econòmics i territorials.

Correu electrònic: matasom@argentona.cat

Xarxes socials: -

Perfil:

Llicenciada en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Trajectòria professional:

Treballa com a tècnica de l'Associació en Defensa dels Vegetals a la zona del baix Maresme assessorant pagesos en control biològic de plagues. La seva experiència l'ha portat a participar en un parell de congressos i en diverses publicacions científiques. Ha tutoritzat el curs d'emprenedoria en hortícoles que ha organitzat el Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya durant els anys 2013 i 2015 i des del 2002 imparteix esporàdicament formació sobre sanitat vegetal al CIFO Santa Coloma de Gramenet, dins els cursos ocupacionals de jardineria i arboricultura. També participa activament en el programa Acredita't en biocides de la Generalitat de Catalunya. Membre de l'agrupació d'electors Tots per Argentona des del 2010, ha participat activament amb el grup en les dues darreres legislatures. Des del 2011 és voluntària de la Fundació Lotus Blau donant suport a nens amb risc d'exclusió social. Activista esporàdica de diversos grups locals, intenta aconseguir un sistema socialment més just i equitatiu.

Tipus: Càrrec electe

Dedicació: Sense dedicació

Retribució anual bruta: Percepció per assistència a òrgans col·legiats

Dietes anuals (màxim): 0

Indemnitzacions anuals (màxim): 0

Activitats i béns: Consulta document

Indemnització prevista en deixar el càrrec: 0

Els regidors que no tenen assignada dedicació exclusiva ni parcial, tenen dret a les següents percepcions per assistència als òrgans col·legiats:

Òrgan col·legiatPle ordinariPle extraordinariJunta de portaveusJunta de governComissions informativesComissió especial de comptes
Percepció per assistència346 €173 €173 €346 €144 €144 €

Les indemnitzacions per raó del servei (desplaçaments i altres) estan regulades a l'article 27 de les bases d'execució del pressupost i al RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

* Aquesta informació s'actualitza cada vegada que hi ha un canvi suscpetible de ser publicat. L'agenda de l'Alcalde, així com l'agenda institucional de tots els càrrecs electes, s'actualitzen setmanalment.

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800