Ajuntament d'Argentona / Ajuntament / Xavier Collet Diví
Xavier Collet Diví
Publicat el 26.06.2019
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

Càrrec: Regidor de l'oposicióXevi Collet

Partit polític: Tots per Argentona

Portaveu: No

Membre de Junta de Govern: No

Membre de Comissions Informatives: Titular Comissió informativa de serveis econòmics i territorials.

Correu electrònic: colletdx@argentona.cat

Xarxes socials: -

Perfil:

Professor.

Trajectòria professional:

Professor d'Institut i membre de l'ANC. Regidor d'Urbanisme i Obres 2007-11 i regidor de l'oposició des de llavors fins a l'actualitat.

Tipus: Càrrec electe

Dedicació: Sense dedicació

Retribució anual bruta: Percepció per assistència a òrgans col·legiats

Dietes anuals (màxim): 0

Indemnitzacions anuals (màxim): 0

Activitats i béns: Consulta document

Indemnització prevista en deixar el càrrec: 0

Els regidors que no tenen assignada dedicació exclusiva ni parcial, tenen dret a les següents percepcions per assistència als òrgans col·legiats:

Òrgan col·legiatPle ordinariPle extraordinariJunta de portaveusJunta de governComissions informativesComissió especial de comptes
Percepció per assistència346 €173 €173 €346 €144 €144 €

Les indemnitzacions per raó del servei (desplaçaments i altres) estan regulades a l'article 27 de les bases d'execució del pressupost i al RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

* Aquesta informació s'actualitza cada vegada que hi ha un canvi suscpetible de ser publicat. L'agenda de l'Alcalde, així com l'agenda institucional de tots els càrrecs electes, s'actualitzen setmanalment.

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800