Ajuntament d'Argentona / Serveis / Participació ciutadana / Bases Proces Participatiu Pressupost 2018
Bases Proces Participatiu Pressupost 2018
 
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

Una comissió sorgida del Consell de la Vila d'Argentona farà el seguiment del desenvolupament, compliment, retorn i execució del procés participatiu del Pressupost municipal.

El procés participatiu del 2018 previst per l'Ajuntament tindrà el següent calendari:

  • Fase 1: Recollida de propostes de la ciutadania: Fins al 9 de març de 2018
  • Fase 2: Valoració de les propostes i retorn a la ciutadania: Març-Abril
  • Fase 3: Sessions de debat ciutadà: Maig-Juny
  • Fase 4: Taller selecció final propostes: Juny
  • Fase 5: Promoció i difusió propostes: Juliol
  • Fase 6: Consulta ciutadana: Setembre
1. Qui pot participar al procés participatiu?

Qui pot presentar una proposta, projecte o iniciativa? Qualsevol persona, entitat o col•lectiu
Qui pot participar en els grups de treball? Majors de 16 anys empadronats a Argentona –complerts en el moment d'inscriure's a l'inici del procés. També persones que acreditin un vincle o interès en el municipi per algun d'aquests motius: tenir una segona residència, treballar al municipi o tenir-hi un negoci-, vinculat com a soci o membre de la junta d'alguna entitat del municipi.
Qui pot participar en la votació final de propostes? Majors de 16 anys empadronats a Argentona i/o persones que hagin participat dels grups de treball. També persones que acreditin tenir una propietat al municipi.

2. Canals de recollida de propostes

a) Mitjançant una butlleta que es distribueix als domicilis i que podreu dipositar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Argentona i a l'Oficina municipal del Cros
b) Mitjançant un formulari online que es pot trobar a www.argentona.cat/pressupostparticipatiu2018
c) Consells municipals de participació
d) Grups d'interès

3. Criteris de les propostes

Es determinen dos tipus de criteris per tal d'avaluar i aprovar les propostes per al procés:

Criteris base, és a dir, criteris que han de complir totes les propostes i que per tant són excloents. Quedaran descartades les propostes que no els compleixin.

Criteris de valor afegit. No seran criteris excloents però sí elements a valorar quan es votin les propostes. Els criteris de valor afegit poden ser explicats al principi, tinguts en compte en la valoració tècnica i tornats a recuperar de nou en les votacions finals. Ara bé, no poden ser excloses les propostes que no els compleixin.


Criteris base

• Criteri de legalitat: Han de complir amb la legalitat vigent.
• Criteri de viabilitat: Han de ser tècnicament viables.
• Criteri de competències: Han de ser de competència municipal.
• Criteri de concreció: S'ha de concretar i han de ser avaluables econòmicament i justificar la seva necessitat.
• Criteri de sostenibilitat: No s'acceptaran propostes que plantegin accions insostenibles, entenent que és insostenible qualsevol acció que comprometi les necessitats i les possibilitats de desenvolupament de les generacions presents i futures.
• Criteri d'exclusió social: No s'acceptaran propostes que plantegin directa o indirectament accions d'exclusió social.
• Criteri de limitació de pressupost: que el seu desplegament permeti  que altres projectes també es puguin desenvolupar amb el pressupost existent.

Criteris de valor afegit

• Criteri de nombre de beneficiaris: la proposta beneficia un elevat nombre de persones.
• Criteri d'inclusió social: la proposta s'adreça a persones o a col•lectius amb vulnerabilitat social.
• Criteri de novetat: la proposta és nova, és a dir, no es tracta tant de manteniment o ampliació de serveis o projectes existents, sinó que és un nou recurs, servei o iniciativa.
• Criteri d'estalvi: la proposta implica un estalvi econòmic, millora o optimització dels recursos existents.
• Criteri d'eficiència. Relació entre el cost i l'impacte positiu produït amb la posada en marxa de la proposta al municipi.
• Criteri de bé comú: la proposta aporta valor cultural, patrimonial, social, educatiu i/o millora a la comunitat.
• Criteri de durada: la proposta és executable a curt termini.

4. Recollida de propostes

Durant la fase de recollida de propostes se celebraran diverses reunions amb grups d'interès, per tal de recollir les inquietuds, demandes i propostes d'aquells sectors o col•lectius amb necessitats singulars, així com amb els consells municipals de participació. Les propostes es poden presentar de manera individual o col•lectiva.

El termini de presentació de propostes finalitzarà es mantindrà obert fins al 9 de març

5. Validació de les propostes

Els tècnics municipals de les àrees corresponents avaluaran i validaran cadascuna de les propostes presentades i elaboraran una valoració tècnica, consensuada amb els representants polítics del govern, per tal de validar, descartar o reformular la proposta presentada. Aquesta valoració es retornarà a cada ciutadà o col•lectiu que hagi presentat la proposta, durant els mesos d'abril i maig, via e-mail, per telèfon o adreça postal, depenent del canal que faciliti la persona, entitat o col•lectiu interessat/da.

6. Grups de debat ciutadà

Durant els mesos de maig i juny se celebraran dues sessions de debat ciutadà amb aquells veïns i veïnes inscrits, en què s'avaluaran i seleccionaran les propostes validades i incloses al procés participatiu.
Una taula final escollirà una llista de deu propostes que se sotmetran a votació popular.

7. Consulta ciutadana

El termini per participar en la consulta ciutadana serà de l'1 al 30 de setembre, ambdós inclosos. Podran participar-hi totes les persones empadronades a Argentona majors de 16 anys, a més d'aquelles persones no empadronades al municipi però que prenguin part als grups de debat ciutadà, i també aquelles no empadronades que acreditin tenir una propietat al seu nom al municipi. Aquests últims hauran de presentar la documentació acreditativa a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Argentona.

La votació es podrà via online des del web www.argentona.cat/consulta i també presencialment a diversos espais i equipaments municipals.

La votació permetrà escollir un màxim de tres propostes entre les deu opcions a escollir de la llista de projectes petits i projectes grans, atorgant a cada proposta escollida 3, 2 i 1 punts per ordre de prioritat (3 puntuació màxima i 1 puntuació mínima).

L'Ajuntament realitzarà diverses accions de dinamització al carrer per tal d'incentivar la votació i millorar el coneixement del procés per part de la ciutadania.

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800