Ajuntament d'Argentona / Serveis / Educació / Consell d'infància
Consell d'infància
 
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

QUÈ ÉS EL CONSELL D'INFÀNCIA?

logotip consell infància

El Consell d'Infància de l'Ajuntament d'Argentona és un consell sectorial estable per a la participació dels nens i nenes com a ciutadans i ciutadanes. Actua en representació de tots els ciutadans nens i totes les ciutadanes nenes d'Argentona.

Les seves funcions són:

  • Fer palesa la democràcia participativa i representativa de tots els sectors de població d'Argentona.
  • Treballar en projectes conjunts encarregats des de la corporació o sorgits en el si del Consell, prèvia validació per part de la corporació. En cas que aquest no es pugui portar a terme, sempre es donarà una resposta degudament justificada.
  • Consolidar un espai on els i les representants de la infància puguin traslladar a l'Ajuntament totes les necessitats, propostes i queixes que els facin arribar els membres dels seus grups de referència.
  • Autoorganitzar-se de manera progressiva i autònoma definint els continguts de la seva activitat i la manera de portar-la a terme.

El Consell d'Infància es regula pel seu propi reglament aprovat pel Ple del 4 de juliol del 2016.

Reglament
Projectes realitzats

MEMBRES

El nombre de nens i nenes representants del Consell d'Infància serà d'entre 10 i 20 si es compta amb una sola persona dinamitzadora i d'entre 20 i 30 si es compta amb dues persones dinamitzadores. A diferència de la resta de consells sectorials, el Consell d'Infància no comptarà amb un/ President/a ni Secretari/ària estable. La distribució dels càrrecs per a cada sessió es decidirà durant els cinc minuts inicials.

Els nens i nenes que en formaran part tindran entre 10 i 12 anys i hauran de ser d'Argentona o acreditar-ne la vinculació per pertànyer a algun grup de referència del municipi on hi hagi representació d'infància compresa entre els 10 i 12 anys. En alguns casos justificats, els i les representants podran ser d'edats properes als 10 i 12 anys.

Els delegats i delegades de classe de les escoles d'Argentona, així com altres nens i nenes que ja ostentin un càrrec de representació no podran presentar la seva candidatura per formar part del Consell d'Infància.

Es vetllarà perquè el nombre total de nens i nenes representants sigui paritari quant a gènere.

membres

RENOVACIÓ

La renovació serà amb temporalitat anual, canviant la meitat dels seus membres i vetllant perquè el nombre de representants de cada edat sigui el més equitatiu possible. Excepte en el cas de la meitat dels membres de més edat de la primera edició del Consell d'Infància, els nens i nenes en formaran part durant dos anys. D'aquesta manera, sempre hi haurà continuïtat en relació als temes tractats i a la forma d'autoorganitzar-se, alhora que es potencia que hi participin més nens i nenes.

PERIODICITAT DE LES REUNIONS

El Consell funcionarà sense interrupcions amb periodicitat mínima d'una reunió ordinària mensual, podent-se'n convocar d'extraordinàries si ho aprova la majoria simple del Consell.

ACTES

DIFUSIÓ PRÈVIA DE LES REUNIONS

S'avisa als membres del Consell d'Infància del dia, hora i lloc de cada nova sessió a través del correu electrònic. Les sessions de treball seran de caràcter intern, tot i que els nens i nenes interessats/des que vulguin assistir-hi podran sol·licitar-ne la seva participació motivada. Serà el mateix Consell qui en valorarà la pertinença de l'assistència. El Consell també podrà convidar aquelles persones que cregui convenients per al desenvolupament òptim de les seves tasques.

Qualsevol ciutadà/na que hi assisteixi, ho farà amb veu, però sense vot.

Les sessions se celebren a la Sala d'actes de l'ajuntament d'Argentona o alternativament a la ubicació que figuri a la convocatòria.

*Si vols posar-te en contacte amb el Consell d'Infància per traslladar algun suggeriment o qüestió, envia un correu electrònic a vallesln@argentona.cat o truca al 93 7974900.

També ens trobaràs a Instagram:

Icona Instagram

A més a més, aquí hi podeu trobar tota la informació referent al Pla d'acció per a la infància i l'adolescència d'Argentona 2021-24, que reuneix i temporalitza tots els projectes adreçats a la infància i l'adolescència del municipi.

Pla d'acció per a la infància i l'adolescència d'Argentona
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800