Ajuntament d'Argentona / Ajuntament / Defensor/a del vilatà
Defensor/a del vilatà
 
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

És una institució de servei a les persones (físiques i jurídiques) que té per finalitat vetllar per la defensa i reconeixement dels drets de la ciutadania en les seves relacions amb l'Ajuntament i les empreses, organismes i concessionaris que en depenen.

Serveix com a mecanisme de garantia pel respecte als drets i el compliment de les obligacions en el marc de l'actuació administrativa.

El Defensor actua amb independència i objectivitat sota criteris de justícia i equitat; és a dir, no rep instruccions de cap autoritat i compleix llurs funcions amb total independència i autonomia -i, per tant, exclusivament segons el seu criteri-, les normes vigents i el sentit comú. No és un càrrec polític ni un empleat municipal.

  • En cas de voler ser atès/esa presencialment, cal sol·licitar cita prèvia a través de la bústia de contacte. Les visites seran, preferentment, els dijous de 17 h a 19 h. 

 Bústia de contacte 

 

En què pot intervenir?

  • En assumptes en què l'actuació municipal no hagi resolt per via ordinària i que hagin pogut produir una vulneració dels drets de les persones, com per exemple: Errors o arbitrarietats en l'aplicació de les normes legals o quan les normes no s'apliquin com cal. 
  • Tracte indegut als ciutadans. 
  • Retards indeguts en l'actuació administrativa.
  • Inexecució de les pròpies resolucions adoptades. 
  • Negativa a facilitar la informació que els ciutadans poden sol•licitar. 
  • I, en general, davant d'aquelles actuacions que impedeixin o deteriorin el legítim exercici dels drets reconeguts en la legislació de règim local.


En què NO pot intervenir?

En les queixes o reclamacions que ja tinguin un pronunciament dels tribunals, les que es trobin pendents de resolució judicial o de reclamació administrativa en tràmit, o les admeses a tràmit quan després s'interposa demanda o recurs davant dels tribunals, anònimes, sense fonament o que denotin mala fe que puguin comportar perjudicis al dret legítim de terceres persones de qüestions privades entre particulars (conflictes veïnals, laborals, mercantils...) que, pels canals establerts, encara no s'hagin plantejat a l'Ajuntament de persones amb dependència funcional, laboral o contractual de l'Administració municipal en temes relatius a l'àmbit d'aquestes relacions.

Defensora del Vilatà. Elsa Flores
Defensora del vilatà: Elsa Flores

Telèfon: 937974900 

Memòria 2019-2021 

Memòria 2017-18

Memòria 2016* Aquesta informació s'actualitza cada vegada que hi ha un canvi suscpetible de ser publicat.

T'ha estat útil aquesta informació?  Sí  No
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800