Ajuntament d'Argentona / Ajuntament / Suggeriments, queixes i/o consultes
Suggeriments, queixes i/o consultes
Publicat el 09.03.2020
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Bústies serveis municipals
Dades corresponents a l'any 2021 (Des d'1 de gener fins a data 14 d'abril)
  • Total suggeriments, queixes i/o consultes pendents rebuts a través de les bústies dels serveis municipals: 199

Respostes i/o resoltes: 107

Pendents de resolució: 92


SUGGERIMENTS/QUEIXES rebudes mobilitat: 4 / Pendents: 3

AssumpteResolt/RespostPendent
Cruïlla molt perillosax
Transport bus interurbà (2)xx
Excés velocitat a Can Barraux

SUGGERIMENTS/QUEIXES rebudes educació: 5 / PENDENTS: 4

AssumpteResolt/RespostPendent
Pr3einscripció EBM (2)x
Projecte educatiux
Informació empadronament i matriculació escolax
Matriculació P3x


SUGGERIMENTS/QUEIXES rebudes cultura i festes: 9/ PENDENTS: 5

AssumpteResolt/RespostPendent
Retorn import entrades espectaclex
Proposta espectacle (2)x
Consulta festa Diada de la Flor i Sant Jordi (3)x
Petició reunió regidorx
Petició local assaigx
Proposta inici caminades Argentonax

SUGGERIMENTS/QUEIXES rebudes biblioteca municipal: 4/pendents: 0

AssumpteResolt/RespostPendent
petició i informació llibresx

SUGGERIMENTS/QUEIXES rebudes igualtat i cooperació: 1 / pendents: 0

AssumpteResolt/Respost.Pendent
Proposta espectacle igualtatx

SUGGERIMENTS/QUEIXES rebudes oac: 46/pendents:21

AssumpteResolt/RespostPendent
Informació poda arbres (5)xx
Accessibiltat a documentació pdfx
Petició placa nom carrerx
Inforrmació denominació Can Ribosax
Queixa gualsx
Caiguda vianant a laviai públicax
Qu4eixa excés velocitat Rda. Ponentx
Denúncia niu vespa asiàticax
Informmació PAMx
Factura servei de neteja x
Petició reunió amb Cap de l'OAC i l'alcaldessax
Queixa enllumenat públic (3)xx
Inrfoirmació dates visita Can Garí x
Queixa mal estat carrers (2)xx
Queixa mal estat contenidor de vidrex
Proposta espectaclex
Proposta concertx
Informació EBMx
Queixa senyalització carrersx
Informació objecte perdutx
Informació pagament plusvàluax
Informació compulsa documentsx
Cita prèvia OACx
Queixa mal estat alfast Ctra. del Crosx
Informació registre d'entitatsx
Petició informació activitats voluntarisx
Queixa plaga rates c/ Cristòfol Colomx
Proposta educativa per la igualtatx
Petició tancament espai públicx
Queixa mal funcionament seu electrònicax
Consulta IBIx
Horari recollida de residusx
Informació pagament impost de vehiclesx
Bonificació escolaritatx
Sol·licitud senyalització carril bici ctra. del Crosx
Denúncia de perill per amiant l c/ Josep Solerx
Queixa cobrament per canvi de titularitat Aigües Argentonax


SUGGERIMENTS/QUEIXES rebudes medi ambient: 18 / pendents: 3

AssumpteResolt/RespostPendent
Queixa coloms entorn Pl. Novax
Queixa recollida escombraries (3)xx
Queixa pendent de resposta instànciax
Neteja zona verdax
Poda d'arbres (4)x
Neteja viària (2)x
Denúncia abocament contaminació Riera de Madàx
Denúncia rusc d'abellesx
Queixa contenidor de vidrex
Denúncia atac gos raça perillosax
Queixa arbre perillósx
Queixa arbre malmésx

SUGGERIMENTS/QUEIXES rebudes espai públic: 24 / pendents: 13

AssumpteResolt/RespostPendent
Consulta funcionament tanatori cementiri vall de Claràx
Petició informació estat instància presentadax
Informació plà de neteja viàriax
Queixa poda arbrat viari (5)xx
Queixa malestat carrers (2)x
Queixa plaga rates a les Ginesteresx
Queixa farola trencadax
Peticfió tancament parc Memorial Democràticx
Qureixa per no donar resposta a instància presentadax
Queixa cablejat enllumenat en mal estat al c/ Ramón Llullx
Queixa arbre malmés x
Informació solar Can Raimix
Petició de plantada d'arbresx
Queixa enllumenta en mal estat x
Denúncia perillper a vianants Pl. Montserratx
Queixa talls de llum continuatsx
Queixa arbre viarix
Petició obres entrada Argentonax
Denúncia claveguera trencada a les Ginesteresx

SUGGERIMENTS/QUEIXEs rebudes activitats econòmiques: 2 / pendents: 1

AssumpteResolt/RespostPendent
Informació normativa per activitat d'estudi de tatuatgesx
Informació documentació presentadax

SUGGERIMENTS/QUEIXES rebudes urbanisme: 52 / pendents: 15

AssumpteResolt/RespostPendent
Queixa obres veïnsx
Informació PAM (3)x
Petició reunió amb serveus tècnics (6)x
Consulta projectes urbanísitcsx
Sol·lictud cita amb regidor urbanismex
Petició arranjament voreres carrersx
Informació urbanísitca (21)xx
Consulta subministrament d'aigua a Can Raimix
Revisió embornals c/ Dr. Samsóx
Petició pintada gualx
Petició punts de càrrega vehicles elèctricsx
Informació bonificacions IBIx
Queixes estat carrers (7)xx
Petició devolució fiança obresx
Informació fibra òptica x
Queixes humitqats habitatgex
Consulta plaques solarsx
Denúncia moviment de terresx
Petició tancament parc Memorial Democràticx

SUGGERIMENTS/QUEIXES rebuDEs serveis socials: 12 / pendents: 1

AssumpteResolt/RespostPendent
Informació diversa (10)x
Sol·licitud teleassistènciax
Petició informació ajut familirx

SUGGERIMENTS/QUEIXES REBUDES policia local: 9 / pendents: 1

AssumpteResolt/RespostPendent
Petició còpia atestats policials (2)x
Al·legacions multax
Denúncia ocupació habitatgex
Informació convocatòria plaça Policia Localx
Queixa incivisme c/ Badalonax
Sol·licitud zona càrrega i descàrrega c/ Josep Solerx
Denúncia particukarx

SUGGERIMENTS/QUEIXES REBUDES ESPORTS: 9 / PENDENTS: 0

AssumpteResolt/RespostPendent
Tancament espai públic
Accés grades públic (3)
Petició taules de ping-pong
Informació activació Club Ciclista el Càntir
Queixa accés al pavelló pel públic
Informació club esportiu Voleibol
Ús i aforament vestidors pavelló 

SUGGERIMENTS/QUEIXES REBUDES JOVENTUT: 1 / PENDENTS: 1

AssumpteResolt/RespostPendent
Petició d'obertura pati Escola bernt de Riudemeiax

SUGGERIMENTS/QUEIXES REBUDES COMUNICACIÓ: 0/ PENDENTS: 0

AssumpteResolt/RespostPendent

SUGGERIMENTS/QUEIXES REBUDES PARTICIPACIÓ: 0/ PENDENTS: 0

AssumpteResolt/RespostPendent

SUGGERIMENTS/QUEIXES REBUDES PATRIMONI: 0/ PENDENTS: 0

AssumpteResolt/RespostPendent

SUGGERIMENTS/QUEIXES REBUDES COHESIÓ: 0/ PENDENTS: 0

AssumpteResolt/RespostPendent

SUGGERIMENTS/QUEIXES REBUDES TURISME: 0/ PENDENTS: 0

AssumpteResolt/RespostPendent

SUGGERIMENTS/QUEIXES REBUDES SALUT: 1/ PENDENTS: 1

AssumpteResolt/RespostPendent
Queixa comtrol COVID-19 EBM El Bosquetx

SUGGERIMENTS/QUEIXES REBUDES PROMOCIÓ ECONÒMICA: 2/ PENDENTS: 1

Assumpte Resolt/RespostPendent
Proposta acció comercialx
Informació treball fi de graux
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800