Ajuntament d'Argentona / Ajuntament / Agnès Cabot Navarro
Agnès Cabot Navarro
 
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

Lloc de naixement: BarcelonaAgnès Cabot Navarro

Data de naixement: 01-09-1981

Càrrec: Regidora de govern

Àrea: Igualtat Feminismes i LGTBI i Joventut. Cinquena tinença d'alcaldessa.

Partit polític: UNITAT

Portaveu: No

Membre de Junta de Govern: Si

Membre de Comissions Informatives: Si. Presidenta Suplent de les Comissions informatives de Serveis Generals i Serveis Personals i de les de Serveis Econòmics i Territorials.

Correu electrònic: cabotna@argentona.cat

Xarxes socials:

 Arxiu extern Icona Instagram

Perfil: Educadora Social i psicopedagoga especialitzada en gènere i polítiques públiques. 

Trajectòria professional:

Estudis universitaris en Educació Social i Psicopedagogia. Postgraduada en Gènere i Igualtat en Govern Obert Local: transparència, bon govern i participació ciutadana.

Va iniciar la seva trajectòria professional a Creu Roja a Mataró. Ha treballat en diverses entitats i empreses del sector i a l'admnistració pública realitzant tasques d'intervenció directa i de gestió en diferents àmbits: educació, associacionisme i participació, joventut, ciutadania, igualtat. Actualment ocupa el càrrec de Cap de secció de Feminismes i LGTBI, Joventut i Gent Gran Activa a l'Ajuntament de Mataró, càrrec que compagina amb l'actual tasca de regidora a l'Ajuntament. A nivell associatiu ha estat vinculada a diferents entitats com són el Club de Bàsquet Argentona, l'AMPA de l'Escola Argentona i la Xarxa d'AMPA's.

Tipus: Càrrec electe

Dedicació: Sense dedicació

Retribució anual bruta: Percepció per assistència a òrgans col·legiats

Dietes anuals (màxim): 0

Indemnitzacions anuals (màxim): 0

Activitats i béns:  Declaració béns

Declaració d'interessos al seu cessament: Declaració interessos

Indemnització prevista en deixar el càrrec: 0

Els regidors que no tenen assignada dedicació exclusiva ni parcial, tenen dret a les següents percepcions per assistència als òrgans col·legiats:

Òrgan col·legiatPle ordinariPle extraordinariJunta de portaveusJunta de governComissions informativesComissió especial de comptes
Percepció per assistència346 €173 €173 €346 €144 €144 €

Les indemnitzacions per raó del servei (desplaçaments i altres) estan regulades a l'article 27 de les bases d'execució del pressupost i al RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

* Aquesta informació s'actualitza cada vegada que hi ha un canvi suscpetible de ser publicat. L'agenda de l'Alcalde, així com l'agenda institucional de tots els càrrecs electes, s'actualitza setmanalment.

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800