Infància, adolescència i família
 
Comissions Socials als Centre Escolars
  • Reunions periòdiques entre els educadors socials de Serveis Socials i l'equip psicopedagògic dels centres escolars des d'on es planifiquen, executen i avaluen intervencions comunes amb els alumnes en situació de risc social.

    Assessorament als mestres sobre els aspectes i dificultats socials que afectin als alumnes.

    Elaboració i avaluació conjunta d'estratègies d'intervenció per a millorar la situació del menor.

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800