Els formularis
 
Sistema d'alertes risc de frau

Mitjançant aquest canal d'alertes de l'Ajuntament d'Argentona, qualsevol persona que tingui coneixement de fets que puguin ser constitutius de frau o irregularitat, en relació amb projectes finançats totalment o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea, pugui alertar d'aquesta situació.

Qualsevol alerta presentada serà tractada per l'Ajuntament d'Argentona amb la deguda confidencialitat. Igualment, la persona alertadora serà informada de la recepció de l'alerta i l'inici de les comprovacions, així com del resultat d'aquestes.

A banda del Canal d'alertes es pot també recórrer als següents canals externs, habilitats per alertar de possibles fraus:

- Oficina Antifrau de Catalunya


- Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA), vinculat a la IGAE, Autoritatde Control en matèria de fons europeus procedents del MRR.


- Canal de denúncies de l'Oficina de Lluita contra el Frau de la Unió Europea (OLAF)

Cliqueu per veure l'ajuda 
Plecs esbiaixats a favor d'un licitador:
Cliqueu per veure l'ajuda Licitacions col·lusòries
Conflicte d'interessos
Manipulació ofertes presentades
Fraccionament de la despesa
Cliqueu per veure l'ajuda *
He llegit i accepto la política de privacitat

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800