Altres Serveis i enllaços
 
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

Serveis externs  

Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE) de Mataró - Maresme

Línia d'atenció a les dones en situació de violència: 900 900 120

 Els Grups d'Atenció a la Víctima (GAV)

CAP Argentona 

 

 

Normativa 

 

Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes 
Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere
Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista
Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes
Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
Llei Orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de  Garantia integral de la Llibertat Sexual
 

Protecció Orfes Violència Masclista

Ingrés mínim vital

Ajut habitacional

Canal per aturar difusió continguts sexual o violents  AEPD 

 

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800