Notícies
Publicat el 27.07.2022
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Argentona segueix avançant en la recollida selectiva
PaP Argentona
En el darrer informe de l'Agència de Residus de Catalunya ha assolit el 88,64%, gairebe mig punt més que l'any anterior, i es manté com un dels municipis capdavanters de Catalunya que millor recicla

Argentona continua com un dels municipis de referència a Catalunya en la gestió dels residus municipals. En el darrer informe de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), corresponent al 2021, va elevar el seu percentatge de recollida selectiva fins al 88,64% , mig punt més que l'any 2021. Aquesta xifra reforça la posició de lideratge a la comarca del Maresme, que va registrar una mitjana de recollida selectiva del 49,01%, mentre que a Catalunya va ser del 46,62%.

Durant l'any passat la generació de residus municipals encara es va veure afectada per l'impacte de la pandèmia de la COVID-19, per efecte d'una major activitat domèstica. Amb tot, la major sensibilització i conscienciació ciutadana pel reciclatge i l'avenç en una millor separació de les fraccions ha donat com a resultat a Argentona una reducció del volum de residus. 

L'any 2021 Argentona va generar un total de 6.061 tones de residus, 300 menys que l'any anterior, i que deixa una mitja de 480 quilos per habitant i any, 28 quilos menys de mitja que al 2020.

La fracció d'orgànica va representar el 32,7% de la recollida selectiva. Totes les fraccions de recollida domèstica - orgànica, paper i cartró i envasos - van reduir-se al 2021 en relació a l'any anterior, a excepció del vidre - que es recull amb contenidors de carrer - i que va experimentar un lleuger augment.

La fracció resta va assolir el seu registre més baix, amb un total de 688 tones, que representa l'11,36% del total. Els residus que no se separen selectivament i que per tant no es poden reciclar van experimentar una reducció molt dràstica al municipi a partir de l'any 2017, amb l'ampliació de la recollida selectiva als veïnats i urbanitzacions d'Argentona.

A partir del 5 de setembre, l'Ajuntament d'Argentona amplia el calendari de recollida a Les Ginesteres, Can Ribosa, Can Raimí i Can Cabot - amb un segon dia de fracció d'envasos - amb la voluntat de seguir consolidant les bones pràctiques dels veïns i veïnes d'aquestes urbanitzacions i oferir-los una major flexibilitat i comoditat en la correcta separació dels residus.

ampliació del porta a porta i el pagament per generació

Els bons resultats al municipi s'expliquen amb una ferma aposta per la recollida porta a porta (PaP) i el Pagament per Generació, PxG (bosses taxades) des de fa força anys i que va experimentar una empenta decisiva en el darrer mandat.

El model, que fins llavors estava implantat al centre urbà - i que cobria aproximadament un 75% de la població - , es va estendre en el darrer trimestre del 2016 al barri del Cros i es va completar a principis del 2017 als veïnats de Les Ginesteres, Can Cabot, Can Raimí i Can Ribosa, fins a gairebé completar el 100% del municipi. Aquesta ampliació del model porta a porta va permetre a Argentona augmentar en més de vint punts els resultats de la recollida selectiva ja l'any 2017, que va ser del 86,3%, i millorar-ho al 2018 en un 1,3% més.

Cal destacar també l'augment de la recollida selectiva registrada a la deixalleria municipal, un resultat que reforça les mesures impulsades als darrers anys, com el trasllat de l'àrea d'emergència a les instal•lacions de la deixalleria, o l'ampliació horària del servei.

aposta per la recollida selectiva

Argentona va iniciar l'aposta pel model de gestió de residus porta a porta (PaP) al centre del municipi el juny de l'any 2004 amb les fraccions d'orgànica i rebuig. A finals del 2008 es va ampliar amb els envasos i el paper i cartró, i al 2010 va ser pionera en l'aplicació del pagament per generació (PxG)- coneguda com taxa justa -, que “penalitzava” especialment la generació de rebuig.

La combinació d'aquests sistemes (PaP+PxG) s'ha demostrat com el més eficaç i el que permet obtenir millors resultats en la recollida selectiva. Amb tot, des de l'Ajuntament d'Argentona es vol continuar treballant en la sensibilització i conscienciació ciutadana per la sostenibilitat i el foment de polítiques per a una millor gestió i la reducció dels residus que generem.

L'Ajuntament d'Argentona continua apostant pel porta a porta, el model més sostenible i eficaç de gestió dels residus, i vol felicitar sincerament les veïnes i veïns per la imprescindible col·laboració i contribució en aquests resultats, alhora que continua insistint en la necessitat de mantenir una constància, sensibilització i respecte pel nostre entorn.

Podeu consultar les dades de l'Agència de Residus de Catalunya al següent enllaç:

Estadístiques recollida selectiva

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800