Igualtat i Solidaritat
 
Normatives i Plans Municipals
Conjunt integrat de normatives públiques per a la promoció de la Igualtat de gènere i la diversitat afectiva i sexual
 • L'ajuntament d'Argentona compta amb una llarga trajectòria en el desplegament de polítiques d'igualtat  que, de la mà del teixit associatiu i de tots els agents de la vila, han permès disposar d'una xarxa de treball consolidada per a l'atenció a les dones i a les violències masclistes i ser referents en accions de sensibilització i prevenció. 

  Reglament Polítiques Igualtat

  El III Pla de Justícia de Gènere  incorpora la perspectiva de gènere i LGBTI en les diferents àrees de la política municipal per caminar,  cap a una Vila més respectuosa amb la diversitat sexual i de gènere,  i per incorporant polítiques feministes que tinguin un impacte positiu en la vida de les veïnes i veïns de la  Vila d'Argentona. Parteix  de  l'Avaluació del II Pla d'igualtat 2016-2020

   III Pla de Justícia de Gènere 2022-2025    

  El Pla es divideix en 2 eixos estratègics:  EIX 1     Organització Institucional  

  • Promoure el canvi en les pràctiques i la cultura organitzativa per incorporar el treball transversal

  • Garantir la incorporació de la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere en el treball intern de la institució.

   Protocol per l'abordatge de l'assetjament laboral

  • Eix 2

  Visibilitzar i valoritzar la diversitat sexual i de gènere

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800