Ajuntament d'Argentona / Serveis / Policia Local / Àmbits d'intervenció de la Policia Local
Àmbits d'intervenció de la Policia Local
 
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

Els diferents àmbits d'intervenció de la Policia Local d'Argentona són els següents:

Policia assistencial


Un 80% dels serveis que presta un/a policia són de tipus assistencial, ja sigui informació ciutadana, relacionada amb la protecció dels menors, víctimes de delictes i maltractaments, participació en la prevenció, protecció civil i urgències socials o mèdiques.


Seguretat ciutadana i judicial


Els i les agents de proximitat tenen una presència activa als principals nuclis, mitjançant la patrulla preventiva i un contacte permanent amb veïns, veïnes i comerciants per fer servei de mediació de conflictes, informar i intervenir en auxili del ciutadà o ciutadana que ho requereixi. Algunes altres funcions tenen relació amb actes judicials (precintes, desnonaments, arrest domiciliari), atestats de trànsit (delictes contra la seguretat del trànsit, accidents), diligències de prevenció (investigació, recepció de denúncies, tramitacions) i informes judicials (antecedents, béns, conducta).


Mobilitat i trànsit


Ordenació, regulació i seguretat del trànsit, així com vetlla pel compliment de la normativa. Se socorren accidents, s'analitzen situacions per reduir l'accidentalitat, s'efectuen campanyes de control d'alcoholèmies, velocitat i sorolls, es retiren vehicles que puguin suposar un impediment per la seguretat, es destinen agents a la regulació del trànsit en hores d'entrada i sortida dels centres educatius i s'estableixen els dispositius necessaris en tots els esdeveniments socials, culturals o esportius. També es desenvolupen activitats d'educació viària.


Policia administrativa


Vetllar pel respecte a les lleis, reglaments, ordenances i bans municipals, que en molts casos regulen activitats per a millorar la convivència ciutadana. Es gestionen també tràmits administratius com certificats de vida, autoritzacions per sortir a l'estranger o  baixes de vehicles en un temps màxim de 48 hores sempre que siguin competència exclusiva del Cos de Policia.


Medi ambient


La Constitució recull en el seu article 45 el dret de totes les persones a gaudir d'un medi ambient adequat, obligant als poders públics a vetllar per la utilització racional de tots els recursos naturals amb la finalitat de protegir i millorar la qualitat de vida i defensar i restaurar el medi natural. La creació de la unitat de medi ambient ha estat un dels primers objectius de la Policia Local a l'hora de prioritzar la creació de nous serveis.


T'ha estat útil aquesta informació?  Sí  No
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800