Notícies
Publicat el 01.08.2022
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Ajuts per afavorir l'autoocupació de les persones de 45 anys i més
Les sol·licituds es poden presentar fins al 23 de setembre

El Consell Comarcal del Maresme obre fins al 23 de setembre una convocatòria amb subvencions per afavorir l'autoocupació en persones a partir dels 45 anys.

El 63% de l'atur maresmenc es concentra en les persones de 45 anys i més. El Consell Comarcal ha centrat els ajuts 2022 a l'autoocupació en les persones autònomes o persones jurídiques d'aquesta franja d'edat que hagin decidit posar en marxa una idea de negoci.

Obtindran un ajut de 3.000 euros les 25 primeres persones autònomes o empreses que presentin la sol·licitud i compleixin els requisits especificats a las bases de la convocatòria.

Podeu consultar les bases reguladores i la documentació necessària al següent enllaç:

 Ajuts a l'autoocupació 

 Requisits per a les persones autònomes

 • Tenir 45 anys d'edat o més en la data d'alta de l'activitat empresarial (data d'alta a l'IAE).
 • Tenir el domicili fiscal en algun dels 30 municipis de la Comarca del Maresme.
 • Haver estat d'alta en el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA) i haver tramitat l'alta d'IAE a partir de l'1 de juny de 2021, aquest inclòs.
 • Haver estat d'alta en l'activitat de forma ininterrompuda durant 6 mesos.
 • Mantenir l'activitat en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.


 Requisits per a les persones jurídiques

 • Que la totalitat de les persones sòcies treballadores fundadores de l'empresa tinguin 45 anys d'edat o més a la data de constitució de l'empresa (data d'alta IAE).
 • Que en el cas que s'hagi tramitat noves altes de persones sòcies treballadores a l'empresa sol·licitant, aquestes compleixen amb el requisit d'edat especificat en el paràgraf anterior.
 • Tenir el domicili fiscal en algun dels 30 municipis de la Comarca del Maresme.
 • Haver constituït l'empresa i haver tramitat l'alta d'IAE a partir de l'1 de juny de 2021, aquest inclòs.
 • Haver estat d'alta en l'activitat de forma ininterrompuda durant 6 mesos.
 • Mantenir l'alta d'activitat en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Consell Comarcal Maresme

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800