Argentona.cat - AJUNTAMENT D'ARGENTONA

L'Ajuntament a les xarxes socials
Facebook Twitter Flickr Youtube
Ajuntament d'Argentona / Serveis / Cultura i Festes
Cultura i Festes

Quines són les funcions de l'Àrea de Cultura i Festes?

L'Àrea de Cultura i Festes és l´encarregada de coordinar i gestionar la programació cultural del municipi (teatre, música, dansa, exposicions, conferències, cicles de lectura, etc.), amb l'objectiu de fer accessible la cultura a tota la població. 

Per altra banda, també és l´encarregada de canalitzar el contacte amb les associacions de cultura i festes d'Argentona, coordinar la programació i la logística de les festes majors i celebracions populars i festives, així com de vetllar per l´ús i manteniment dels equipaments culturals.

pastilla web la salapastilla web biblioteca municipalpastilla web entrades i abonaments
pastilla web casa gòticapastilla web arxiu municipalpastilla web consell cultura i festes

Amb aquest propòsit, l´activitat s´estructura a partir de les següents línies de treball:

  • Planificar i dur a terme la programació de les actuacions municipals en matèria cultural, com la programació estable de teatre, música i dansa de La Sala, cicle d´exposicions a la Casa Gòtica, el foment de la lectura pública a través de la Biblioteca Municipal.
  • Organitzar, administrar i gestionar els serveis, recursos i activitats culturals del municipi.
  • Establir relacions de col·laboració i suport amb altres administracions, organismes, institucions, entitats, associacions i empreses per a la promoció i realització d'activitats culturals i festives a la vila.
  • Promoure la participació i la concertació de l´actuació cultural municipal amb la representació de les entitats culturals i del moviment associatiu argentoní, amb altres persones amb coneixements i experiència en l´àmbit de la cultura, a través del Consell de Cultura i Festes i altres comissions de treball específiques. Es treballa tant a nivell de l'associacionisme formal com informal. Es dóna suport a les entitats, es promou l'aparició de noves i es fomenta que la gent surti de casa i participi de les activitats. 
  • Promoció de la cultura tradicional i popular. Els costums, la tradició i la memòria, formen part del patrimoni d'un poble. Conjuntament amb entitats locals, es col·labora en la preservació d'aquesta riquesa, a més d'actualitzar i generar nous signes d'identitat.
  • Organització i gestió de festes i celebracions populars. La festa és un moment únic per treballar tots els àmbits de l´àrea: permet  la trobada de la ciutadania i reforça la identitat local. És un camp d´actuació perfectament vàlid per a la política cultural local, de manera que la planificació de les festes es fa tenint presents criteris com la potenciació del carrer, la sensibilitat pels diferents públics segons edats, interessos i sensibilitats, i la recuperació i manteniment dels elements autòctons.
Compromís de qualitat

A l'Àrea de Cultura i Festes de l´Ajuntament d'Argentona es treballa amb indicadors qualitatius i quantitatius a partir dels quals s'elabora una memòria que recull la valoració de tots els projectes, de manera que aquests es puguin anar millorant.

Existeixen diverses comissions relacionades amb l'Àrea de Cultura i Festes que funcionen de manera participativa. Al Consell de Cultura i Festes s'informa els i les assistents de tota l'activitat cultural i festiva de l´Ajuntament d´Argentona i es recullen les seves propostes per tal de valorar-ne la possible aplicació en un futur.

Condicions d'accés

S´espera que les persones que facin ús dels serveis i/o prenguin part de les activitats i projectes impulsats per l´Àrea de Cultura i Festes de l'Ajuntament d'Argentona facin un bon ús dels espais i les infraestructures municipals, així com que respectin els materials i instal•lacions proporcionades.

L´ús de La Sala d´Argentona, està regulat per una normativa pròpia. La Biblioteca Municipal també disposa d'un reglament propi.

Ajudeu-nos a millorar

Si vols posar-te en contacte amb l´Àrea de Cultura i Festes per traslladar algun suggeriment o qüestió, envia un correu electrònic a areacultura@argentona.cat.

DESTAQUEM
Dades del servei

Regidor de Cultura i Patrimoni
Àngel Puig Boltà
puigba@argentona.cat

Regidora d'Actes Culturals
Montse Cervantes Codina
cervantescm@argentona.cat

Tècnic de Cultura, Festes i Patrimoni
Joan Chaves Lázaro
chaveslj@argentona.cat

Subscriu-te a la nostra llista de distribució


 
M'interessa    
      
   
   
Contacta amb nosaltres

areacultura@argentona.cat
Icona Facebook culturaifestesargentona