Argentona.cat - AJUNTAMENT D'ARGENTONA

L'Ajuntament a les xarxes socials
Facebook Twitter Flickr Youtube
Medi Ambient
QUINES SÓN LES FUNCIONS DEL SERVEI DE MEDI AMBIENT?

El Servei de Medi Ambient s'encarrega de la gestió ambiental municipal per millorar les condicions ambientals d'Argentona i fer un ús racional dels recursos. Les seves funcions principals són:

 • Conservació i millora de l'entorn natural d'Argentona.
 • Gestió i recollida dels residus.
 • Foment de la reducció de residus i educar en l'ús racional de l'energia i els recursos.
 • Realització de campanyes de sensibilització ambiental.
 • Col·laboració amb altres àrees de l'Ajuntament i altres administracions en la gestió de projectes vinculats amb el medi ambient. 
 • Redacció d'informes en relació al medi ambient sota demanda d'altres serveis municipals. 
residus_pestanyaentorn natural_pestnayaestratègies_pestnaya
tràmits_pestanyaescoles verdes_pestanyapestanya_dades ambientals2

COMPROMÍS DE QUALITAT
 • Donar una correcta atenció a la ciutadania, personal i telefònica, per resoldre dubtes, queixes o dificultats que puguin sorgir.
 • Prestar diàriament el servei de recollida d'escombraries amb el sistema Porta a Porta i ampliar la recollida de la fracció orgànica durant l'estiu. 
 • Prestar el servei de recollida als contenidors de vidre i punt d'emergència. 
 • Habilitar punts de recollida de piles i incentivar el reciclatge d'aquest tipus de material. 
 • Establir punts específics amb contenidors o bujols per a la recollida de roba usada i oli de fregir. 
 • Gestionar l'ús de la deixalleria i la deixalleria mòbil, rebent tots els residus que compleixin les normes establertes per a la seva utilització.
 • Treballar de forma conjunta amb altres regidories per oferir un millor servei als ciutadans i ciutadanes.
 • Mantenir el contacte amb les entitats municipals. 
 • Estar al dia dels compromisos adquirits amb altres administracions en matèria de Medi Ambient. 
CONDICIONS D'ACCÉS

El dret a un medi ambient adequat inclou el dret a gaudir d'un entorn ambiental segur per al desenvolupament de la persona i té, com a contrapartida, el deure de conservar-lo i l'obligació per part dels poders públics de vetllar per una utilització racional dels recursos naturals. Ha estat recollit en diverses declaracions de l'ONU, com a la Declaració de Rio sobre Medi Ambient i Desenvolupament de 1992 o el Protocol de Kioto de 2005.

L'accés a la informació ambiental està regulat per la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient. La ciutadania té el dret de rebre informació ambiental per qualsevol canal sol·licitat, o bé la pot consultar a través de la pàgina web, amb l'objectiu de poder gaudir d'un medi ambient saludable i complir el deure de respectar-lo i protegir-lo.

AJUDEU-NOS A MILLORAR

S'atendran les reclamacions, queixes o suggeriments que ens ajudin a millorar a l'Oficina Ambiental (C/Gran, 59). Horari: 09.00-13.00h (dilluns, dimarts, dijous i divendres) i els dijous també de 16.00-19.00 h (excepte des de l'1 de juny al 30 de setembre, ambdós inclosos). O a l'adreça de correu electrònic infoambientals@argentona.cat.

També s'atendran a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (c/ Gran, 59), al correu electrònic oac@argentona.cat o trucant directament a l'Ajuntament d'Argentona (937974900).

 
MEDI AMBIENT

Regidora de Medi Ambient:
Aina Gómez

Contacte: infoambientals@argentona.cat