Argentona.cat - AJUNTAMENT D'ARGENTONA

L'Ajuntament a les xarxes socials
Facebook Twitter Flickr Youtube
Pāgines
Comissions Informatives

Les Comissions Informatives sķn ōrgans complementaris dels ōrgans de govern, creats amb l’objecte que tots els grups municipals tinguin informaciķ i participaciķ completes en la política municipal. Les seves sessions no seran públiques perō hi podran assistir els/les regidors/es que no en formin part, amb veu perō sense vot, prčvia comunicaciķ al/a la president/a.

En el si de les Comissions Informatives es dķna compte dels decrets signats per l’alcalde/ssa, delegats/des i presidents/tes de les Comissions informatives i dels acords de la Comissiķ de Govern, així com de les línies d’actuaciķ dels diferents departaments municipals. La Comissiķ també informa les propostes que ha d’aprovar el Ple.

COMISSIĶ INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS

Calendari: un cop al mes, els dimarts abans del dilluns de celebraciķ del Ple Corporatiu a les 18.45 hores.

Components de la Comissiķ:

President titular:           Pere Mķra i Juvinyā

President suplent:         Arnau Aymerich Casas

Vocals:                

 • Titular: F. Xavier Collet Diví/ Suplent: Montserrat Matas Oliveras
 • Titular: Eudald Calvo Catalā / Suplent: Guillem Saleta Perejoan
 • Titular: Carles Martínez i Quiroga / Suplent: Montserrat Cervantes Codina
 • Titular: Susana Lķpez Rico / Salvador Casas i Burgués
 • Titular: Juan Francisco Fragoso Escribano
 • Titular: Āngel Puig Boltā

Secretāria: la Secretāria de la Corporaciķ


Competčncies:

 • Urbanisme, Medi Ambient, Sanitat, Habitatge, Espai Públic

 

Funcions:

 • Donar-se per assabentats dels decrets signats, dels acords de la Junta de Govern Local, de les propostes de donar compte de resolucions i de les línies d’actuaciķ que presentin els ponents.

Tornar


COMISSIĶ INFORMATIVA DE SERVEIS generals i personals

Calendari: un cop al mes, els dimarts abans del dilluns de celebraciķ del Ple Corporatiu a les 18.30 hores.

Components de la Comissiķ:

President titular:             Arnau Aymerich Casas

President suplent:          Eudald Calvo Catalā

Vocals:                

 • Titular: Pep Masķ Nogueras / Suplent: Eusebi Traby Ysalgue
 • Titular: Guillem Saleta Perejoan / Suplent: Aina Gķmez Herrera
 • Titular: Carles Martínez Quiroga / Suplent: Montserrat Cervantes Codina
 • Titular: Susana Lķpez Rico / Suplent: Salvador Casas Burgués
 • Titular: Juan Francisco Fragoso Escribano
 • Titular: Āngel Puig Boltā

Secretāria: La Secretāria de la Corporaciķ


Competčncies:

 • Alcaldia, Administraciķ General, Mitjans de Comunicaciķ, Governaciķ, Mobilitat, Recursos Econōmics, Recursos Humans, Participaciķ i Transparčncia, Innovaciķ Tecnolōgica, Joventut, Festes, Esports, Cultura i Patrimoni, Educaciķ, Cohesiķ, Benestar Social i Igualtat.


Funcions: 

 • Donar-se per assabentats dels decrets signats, dels acords de la Junta de Govern Local i de les línies d’actuaciķ que presentin els ponents.
 • Informar favorablement i desfavorablement les propostes d'acord que hagi d'aprovar el Ple.


Tornar


COMISSIĶ ESPECIAL DE COMPTES

Calendari: El/La president/a haurā de convocar la Comissiķ especial de comptes abans de l’1 de juny de cada any. Es convocaran les sessions que es creguin convenients per proporcionar la informaciķ necessāria als seus i les seves membres. Els comptes hauran de ser aprovats abans de l’1 de setembre.

Components de la Comissiķ:

President titular:            Eudald Calvo Catalā

President suplent:         Arnau Aymerich Casas

Vocals:                

 • Titular: Eusebi Traby Ysalgue / Suplent: Pep Masķ Nogueras
 • Titular: Guillem Saleta Perejoan / Suplent: Aina Gķmez Herrera
 • Titular: Carles Martínez Quiroga / Suplent: Pere Mķra Juvinyā
 • Titular: Susana Lķpez Rico / Suplent: Salvador Casas Burgués
 • Titular: Juan Francisco Fragoso Escribano
 • Titular: Āngel Puig Boltā

Secretāria: La Secretāria de la Corporaciķ


Funcions:   Supervisiķ dels comptes municipals i emetre’n l’informe preceptiu.

Tornar

* Aquesta informaciķ s'actualitza cada vegada que hi ha un canvi suscpetible de ser publicat.

T'ha estat útil aquesta informaciķ?  Sí  No
Publicat el 20.12.2017
AJUNTAMENT D'ARGENTONA Š 2014