Argentona.cat - AJUNTAMENT D'ARGENTONA

L'Ajuntament a les xarxes socials
Facebook Twitter Flickr Youtube
Arxiu
Quines són les funcions de l'Arxiu Històric i Municipal?

L'Arxiu Històric i Municipal és un servei públic que garanteix l´accés a la informació dels ciutadans i les ciutadanes a la documentació que s´hi troba dipositada i que no estigui exclosa per restriccions legals o per estat de conservació.

Des de l'arxiu es realitzen funcions d´organització, tutela, gestió, descripció, conservació i difusió de documents i fons documentals.

pastilla web serveispastilla web normativa aplicablepastilla web gestió documental
COMPROMÍS DE QUALITAT
 • Oferir informació immediata sobre la sistemàtica d´organització de l'arxiu, serveis i fons que es poden consultar a l'Arxiu Municipal.
 • Disposar, en el dia i hora establerts per la visita, de tota la documentació demanada, que s´hagi pogut localitzar i que resti en els dipòsits de l'arxiu, a la sala de consulta.
 • Conservar tota la documentació ingressada en els seus dipòsits en un estat òptim, mantenint les condicions ambientals i de seguretat adequades per aquesta finalitat.
 • Lliurar còpies de la documentació en els formats DIN-A4, DIN-A3, o en format digital, aplicant la tarifa vigent per a la còpia de la documentació.
 • Atendre les demandes relatives d´ingrés documental a l'Arxiu Municipal.
Condicions d'accés

L´accés és lliure i gratuït, però cal demanar cita prèvia al correu electrònic arxiu@argentona.cat o al telèfon 93 797 12 15 (tardes). L´horari  de consulta a l'Arxiu històric és, dilluns de 9.00 a 13.00 i divendres de 9.00 a 12.30, però certa documentació que es troba digitalitzada pot ser consultada a la Biblioteca Municipal (dintre dels horaris d´aquest equipament), sempre que s´hagi fet reserva de la documentació a l'Arxiu Municipal.

Drets de les persones usuàries

 • Rebre Informació en relació als serveis que ofereix l'Arxiu Municipal i els fons que custodia.
 • Ser atès i accedir lliurement a la sala de consulta de l'arxiu  o de la biblioteca municipal.
 • Poder accedir a la documentació sol•licitada sempre que no existeixin restriccions legals o per estat de conservació.
 • Disposar de condicions adequades de comoditat, higiene i seguretat en espais usats per la consulta.

Deures de les persones usuàries

 • Tractar amb cura i mantenir la integritat de la documentació consultada.
 • Complir amb el dret d´accés i donar informació veraç al respecte, així com acreditar amb la documentació necessària aquest dret.
 • Citar les referències documentals de l'arxiu amb la inclusió del nom de l'arxiu (acrònim:AHMAR), en nom del fons consultat, el codi de la documentació consultada i de l´autoria en el cas de fons d´imatges. Respectar la legislació en matèria de propietat intel•lectual en les reproduccions d´obra original.
 • Fer ús correcte de les instal•lacions i equipaments.
Ajudeu-nos a millorar

Per a qualsevol qüestió relacionada amb l'Arxiu Històric i Municipal de l'Ajuntament d'Argentona, us podeu adreçar al correu electrònic arxiu@argentona.cat o bé presentar una instància a l'OAC (C/ Gran, 59) o a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Argentona.

 
Dades del servei

Arxiu Històric i Municipal Jaume Clavell i Nogueras
Plaça de l'Església, 4, 1er. pis
arxiu@argentona.cat

937974900 (matins)

937971215 (tardes)

Horari
Dilluns de 9.00 a 13.00 hores
Divendres de 9.00 a 12.30 hores

Reserva d'hores convingudes per telèfon o correu electrònic

Tancat del 25 de juliol al 2 de setembre