Argentona.cat - AJUNTAMENT D'ARGENTONA

L'Ajuntament a les xarxes socials
Facebook Twitter Flickr Youtube
Pāgines
Defensor/a del vilatā

Defensora vilatā

És una instituciķ de servei a les persones (físiques i jurídiques) que té per finalitat vetllar per la defensa i reconeixement dels drets de la ciutadania en les seves relacions amb l’Ajuntament i les empreses, organismes i concessionaris que en depenen.

Serveix com a mecanisme de garantia pel respecte als drets i el compliment de les obligacions en el marc de l’actuaciķ administrativa.

El Defensor actua amb independčncia i objectivitat sota criteris de justícia i equitat; és a dir, no rep instruccions de cap autoritat i compleix llurs funcions amb total independčncia i autonomia -i, per tant, exclusivament segons el seu criteri-, les normes vigents i el sentit comú. No és un cārrec polític ni un empleat municipal.


En quč pot intervenir?

  • En assumptes en quč l'actuaciķ municipal no hagi resolt per via ordināria i que hagin pogut produir una vulneraciķ dels drets de les persones, com per exemple: Errors o arbitrarietats en l'aplicaciķ de les normes legals o quan les normes no s'apliquin com cal. 
  • Tracte indegut als ciutadans. 
  • Retards indeguts en l'actuaciķ administrativa.
  • Inexecuciķ de les prōpies resolucions adoptades. 
  • Negativa a facilitar la informaciķ que els ciutadans poden sol•licitar. 
  • I, en general, davant d'aquelles actuacions que impedeixin o deteriorin el legítim exercici dels drets reconeguts en la legislaciķ de rčgim local.


En quč NO pot intervenir?

En les queixes o reclamacions que ja tinguin un pronunciament dels tribunals, les que es trobin pendents de resoluciķ judicial o de reclamaciķ administrativa en trāmit, o les admeses a trāmit quan després s'interposa demanda o recurs davant dels tribunals, anōnimes, sense fonament o que denotin mala fe que puguin comportar perjudicis al dret legítim de terceres persones de qüestions privades entre particulars (conflictes veīnals, laborals, mercantils...) que, pels canals establerts, encara no s'hagin plantejat a l'Ajuntament de persones amb dependčncia funcional, laboral o contractual de l'Administraciķ municipal en temes relatius a l'āmbit d'aquestes relacions.

Defensora del vilatā: Mercč Balasch

E-mail: defensor@argentona.cat
Telčfons: 937974900 / 663082554


Memōria 2016
Memōria 2015
Memōria 2014
Memōria 2013 


* Aquesta informaciķ s'actualitza cada vegada que hi ha un canvi suscpetible de ser publicat.

T'ha estat útil aquesta informaciķ?  Sí  No