Argentona.cat - AJUNTAMENT D'ARGENTONA

L'Ajuntament a les xarxes socials
Facebook Twitter Flickr Youtube
Pāgines
Junta de Govern

La Junta de Govern Local celebra sessiķ ordināria cada setmana, els dimarts a les 18 hores. S'obre la participaciķ a les sessions a la resta de grups municipals.


Components de la Junta de Govern

Alcalde-President: Il•lm. Eudald Calvo Catalā

Regidors:

Pere Mķra Juvinyā
Carles Martínez Quiroga
Salvador Casas Burgués
Āngel Puig Boltā
Guillem Saleta Perejoan


Secretāria: La Secretāria de la Corporaciķ

Competčncies
  • Concessiķ i denegaciķ de llicčncies d’obres majors, concessiķ i denegaciķ de llicčncies de parcel•laciķ, agrupaciķ i segregaciķ i concessiķ i denegaciķ de llicčncies de primera ocupaciķ.
  • Concessiķ, denegaciķ i baixes de llicčncies de guals i entrada de vehicles.
  • Llicčncies ambientals i d’activitats (concessiķ, denegaciķ, canvi de noms).
  • Aprovaciķ de factures, justificaciķ de despeses, ratificaciķ de despeses per urgčncia, aprovaciķ de padrons la gestiķ de la qual no ha estat delegada a la Diputaciķ de Barcelona, devoluciķ d’ingressos indeguts, devoluciķ de recursos en matčria tributāria quina gestiķ no ha estat delegada a la Diputaciķ de Barcelona, fraccionament i ajornament de pagament, baixes de valor, devoluciķ de fiances, liquidaciķ taxes ingressos bruts empreses subministradores, concessiķ de bestretes a funcionaris, convocatōries i concessiķ de subvencions i en general tot allō relatiu a l’organitzaciķ dels serveis de Recaptaciķ de Tresoreria, sense perjudici de les facultats del Ple per a aprovar les formes de gestiķ d’aquests serveis.
T'ha estat útil aquesta informaciķ?  Sí  No
AJUNTAMENT D'ARGENTONA Š 2014