Argentona.cat - AJUNTAMENT D'ARGENTONA

L'Ajuntament a les xarxes socials
Facebook Twitter Flickr Youtube
Ajuntament d'Argentona / Serveis / Igualtat i Solidaritat
Igualtat i Solidaritat
QUINES SÓN LES FUNCIONS DE L'ÀREA D'IGUALTAT I SOLIDARITAT?

La principal funció del Servei d'Igualtat i Solidaritat és el desenvolupament de polítiques i accions per promoure la Igualtat, articulades a través del Pla d'Igualtat 2012-2020. L'objectiu és afavorir la implementació d'accions de sensibilització, detecció, prevenció i atenció per promoure la Igualtat de gènere, tant les adreçades a la població general, com les que s'adrecen als agents i entitats educatives i de lleure que incideixen en el nostre àmbit territorial. 

L'Ajuntament d'Argentona col·labora amb programes de Solidaritat i Cooperació Internacional mitjançant el suport a projectes de cooperació al desenvolupament. També treballa perquè hi hagi una major sensibilització i participació d'entitats de la vila amb l'objectiu d'arribar a adquirir un major compromís com a ciutadans i ciutadanes. 

activitats_bonaserveis_atenció i suportprestacions_ajuts
pastilla web igualtatprotocol

COMPROMÍS DE QUALITAT

- Fer polítiques i programes preventius envers la Igualtat i la solidaritat adreçades a tots els centres educatius de la població. (*)

- Complir amb la Llei 3/2007, d'igualtat efectiva entre homes i dones, la Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista i la Llei 17/2005, d'Igualtat efectiva entre homes i dones. 

- Convocatòria anual de subvencions per a projectes de foment de la igualtat i la solidaritat adreçada a les entitats que figurin inscrites al Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament d'Argentona. (*)

- Oferir formació i assessorament, així com suport logístic i organitzatiu, perquè les entitats locals puguin millorar la qualitat dels seus projectes en l'àmbit de la Igualtat i solidaritat. 

- Afavorir la participació i la consulta en la presa de decisions.

- Facilitar l'accés a la informació i recursos. 

(*) Important: Compromís sotmès a la disponibilitat pressupostària. 

CONDICIONS D'ACCÉS

Tots els ciutadans tenen dret a accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò que els pugui interessar o afectar. 

Es pot sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció personalitzada. 

AJUDEU-NOS A MILLORAR

Tothom que vulgui contactar amb el servei d'Igualtat i Solidaritat per concertar una cita o bé per presentar suggeriments pot trucar directament a l'Ajuntament al 93.797.49.00 o adreçar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (c/ Gran, 59) o al correu electrònic oac@argentona.cat

Es rebran alhora qualsevol tipus de peticions a través del formulari web d'atenció ciutadana.

DESTAQUEM
Instrument per aconseguir que les dones i les persones LGTBI  puguin gaudir d´unes festes i d'una vida lliure de violències.Més informació...
IGUALTAT I SOLIDARITAT
Divendres, 23-03-2018 (*també 05-03-2018) - ABS Argentona
IGUALTAT I SOLIDARITAT
Dijous, 22-03-2018 09:30h - Sortida de l'Edifici de la Velcro fins a la Font de Ferro
IGUALTAT I SOLIDARITAT
Dilluns, 19-03-2018 16h - Sala d'actes de l'Ajuntament
Dades del servei

Regidor: Àngel Puig Boltà

puigba@argentona.cat

Tècnica responsable: Nina González 

C/Gran, 59 (2n pis)
Telèfon : 93 797 49 00 

Horari:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h.

igualtat@argentona.cat

ASSOCIACIONS I ENTITATS

Fundació grup Tercer Món

Cor d'Àfrica per al desenvolupament sostenible

Familias sin Fronteras por la Infancia

Associació d'Amics del Bisbe Joan Godayol

L'hora Violeta. Associació per la Igualtat

Grup Feminista "Truges Rebels"

AJUNTAMENT D'ARGENTONA © 2014