Argentona.cat - AJUNTAMENT D'ARGENTONA

L'Ajuntament a les xarxes socials
Facebook Twitter Flickr Youtube
Ajuntament d'Argentona / Serveis / Igualtat i Solidaritat
Igualtat i Solidaritat
QUINES SÓN LES FUNCIONS DE L'ÀREA D'IGUALTAT I SOLIDARITAT?

La principal funció del Servei d'Igualtat i Solidaritat és el desenvolupament de polítiques i accions per promoure la Igualtat, articulades a través del Pla d'Igualtat 2012-2020. L'objectiu és afavorir la implementació d'accions de sensibilització, detecció, prevenció i atenció per promoure la Igualtat de gènere, tant les adreçades a la població general, com les que s'adrecen als agents i entitats educatives i de lleure que incideixen en el nostre àmbit territorial. 

L'Ajuntament d'Argentona col·labora amb programes de Solidaritat i Cooperació Internacional mitjançant el suport a projectes de cooperació al desenvolupament. També treballa perquè hi hagi una major sensibilització i participació d'entitats de la vila amb l'objectiu d'arribar a adquirir un major compromís com a ciutadans i ciutadanes. 

activitats_bonaserveis_atenció i suportprestacions_ajuts
pastilla web igualtatprotocol

COMPROMÍS DE QUALITAT

- Fer polítiques i programes preventius envers la Igualtat i la solidaritat adreçades a tots els centres educatius de la població. (*)

- Complir amb la Llei 3/2007, d'igualtat efectiva entre homes i dones, la Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista i la Llei 17/2005, d'Igualtat efectiva entre homes i dones. 

- Convocatòria anual de subvencions per a projectes de foment de la igualtat i la solidaritat adreçada a les entitats que figurin inscrites al Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament d'Argentona. (*)

- Oferir formació i assessorament, així com suport logístic i organitzatiu, perquè les entitats locals puguin millorar la qualitat dels seus projectes en l'àmbit de la Igualtat i solidaritat. 

- Afavorir la participació i la consulta en la presa de decisions.

- Facilitar l'accés a la informació i recursos. 

(*) Important: Compromís sotmès a la disponibilitat pressupostària. 

CONDICIONS D'ACCÉS

Tots els ciutadans tenen dret a accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò que els pugui interessar o afectar. 

Es pot sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció personalitzada. 

AJUDEU-NOS A MILLORAR

Tothom que vulgui contactar amb el servei d'Igualtat i Solidaritat per concertar una cita o bé per presentar suggeriments pot trucar directament a l'Ajuntament al 93.797.49.00 o adreçar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (c/ Gran, 59) o al correu electrònic oac@argentona.cat

Es rebran alhora qualsevol tipus de peticions a través del formulari web d'atenció ciutadana.

 
Dades del servei
AJUNTAMENT D'ARGENTONA © 2014