Argentona.cat - AJUNTAMENT D'ARGENTONA

L'Ajuntament a les xarxes socials
Facebook Twitter Flickr Youtube
Igualtat i Solidaritat
Pla d'Igualtat
Instrument polític-tčcnic per aplicar la perspectiva de gčnere i guiar les actuacions municipals d'acord a uns eixos estratčgics
 • El III Pla d'Igualtat és l'instrument estratčgic del que es dota l'ajuntament per aplicar i introduir  la perspectiva de gčnere a la política local . El Pla és alhora un marc de referčncia per a tots els departaments de l'ajuntament per incorporar de manera transversal la perspectiva de gčnere. També incorpora accions cap a la ciutadania, les entitats i els centres del nostre āmbit territorial.


  EIXOS


  1. Organitzaciķ Municipal: promoure una cultura de treball per introduir la perspectiva de gčnere
  • Mecanismes de treball transversal  per generar sinergiesde treball i actuacions coordinades en totes les ārees.

  • Vetllar perquč les contractacions externes contemplin mesures socials i la subcontractaciķ d'empreses d'economia social. 
  • Protocol per l'abordatge de l'assetjament laboral.
  2. Prevenciķ i atenciķ a les situacions de violčncies masclistes


  3. Coeducaciķ i educaciķ per l'igualtat

  • Implementaciķ de la perspectiva de gčnere.
  • Prevenciķ de l'assetjament i el ciberassetjament als centres escolars.

  4. Salut


  5. Territori

  • Foment dels espais de relaciķ.
  • Reducciķ de les zones que generen inseguretat
  • Millora dels usos socials de l'espai públic  per caminar cap a una vila urbanísticament inclusiva.

  6. Treballs i usos dels temps