Argentona.cat - AJUNTAMENT D'ARGENTONA

L'Ajuntament a les xarxes socials
Facebook Twitter Flickr Youtube
Espai Públic
Quines són les funcions de l´àrea d´Espai Públic?

L'Àrea d'Espai Públic s'encarrega del manteniment i millora de les infraestructures municipals: neteja viària i recollida d´escombraries, jardins urbans, patis de les escoles, zones de jocs infantils, poda de l´arbrat, clavegueram i enllumenat, entre d´altres.

Així mateix, l´Àrea d´Espai Públic gestiona els permisos d´ocupació i/o activitats a la via pública. Per exemple, en el cas de quioscos i/o terrasses de bars i les afectacions degudes a obres privades.

Compromís de qualitat

La voluntat de l´Àrea d´Espai Públic de l´Ajuntament d´Argentona és garantir i millorar la qualitat de vida de les persones als carrers de la vila, adreçant-se tant als veïns i veïnes com als i a les visitants.

Pel que fa a enllumenat públic d´Argentona, en aquest URL hi trobareu els nivells lumínics actuals. També s'ha llançat el web http://www.argentonaenergia.cat/, que recull les dades de consum dels equipaments municipals.

Anualment es participa al Cercle de comparació intermunicipal d'enllumenat de la Diputació de Barcelona, així com en els de neteja viària i tractament de residus.

Alhora, l´Àrea d´Espai Públic participa als projectes Escoles Verdes i Euronet 50x50 conjuntament amb l'Àrea d´Educació de l´Ajuntament d´Argentona, en què es treballa la sostenibilitat i l´eficiència amb els i les alumnes de les escoles del municipi.

Ajudeu-nos a millorar

Alguns serveis de l´Àrea d´Espai Públic són gestionats per empreses externes i també tenen un referent dins l'organització de l´Ajuntament.

Els serveis següents tenen com a referent la Tècnica de Serveis i són gestionats per les empreses externes que es detallen a continuació:

  • Neteja viària i recollida d'escombraries: L'Arca del Maresme S.L.L - argenet@argentona.cat
  • Jardineria i espais verds urbans: Fomento CC S.L. - camibs@argentona.cat
  • Zones verdes i patis de les escoles: CEO Maresme - camibs@argentona.cat
  • Jocs infantils: HPC - camibs@argentona.cat
  • Poda arbrat viari: Cespa, S.L. - camibs@argentona.cat
  • Via pública: Vialser - camibs@argentona.cat
  • Clavegueram municipal: Cubas Pere i Àngel, S.L. - camibs@argentona.cat

Els serveis següents tenen com a referent l´Enginyer Municipal i són gestionats per les empreses externes que es detallen a continuació:

  • Manteniment edificis/espais municipals: Electricitat Boquet, S.L. - edificis@argentona.cat
  • Enllumenat públic: Electricitat Boquet, S.L. ha posat en marxa un web per tal de poder rebre les incidències del municipi. Es pot contactar amb ells a través d´aquest enllaç o a enllumenat@argentona.cat.

El servei següent té com a referent el Tècnic de Medi Ambient i és gestionat per l'empresa externa que es detalla a continuació:

  • Actuacions de plagues: Serviset Plagas, S.L. - pujolcj@argentona.cat
 
Dades del servei

Regidor Espai Públic i Obres
Pere Móra
morajp@argentona.cat

Tècnica de Manteniment i Serveis
Susanna Camí

Enginyer Municipal
Xavier Valls

Tècnic de Medi Ambient
Joan Pujol