Ajuntament d'Argentona / Marcs / 2020 / Política / PAM Ajuntament d'Argentona
PAM Ajuntament d'Argentona

El govern de l'Ajuntament d'Argentona, amb el suport dels tècnics i treballadors municipals, ha elaborat un Pla d'Actuació Municipal (PAM) amb les prioritats d'acció per l'actual mandat.

participa-hi

Fins al 15 de desembre de 2020 s'anima a la ciutadania a que presenti propostes i accions, per tal d'incorporar-les a aquesta eina que ha de servir de referència per a la gestió política i municipal fins l'any 2023.

Com presentar propostes i actuacions

Accedint a cadascun dels objectius estratègics des de l'enllaç "Més info". Podreu consultar les accions previstes en el PAM provisional, seleccionar quines considereu prioritàries i presentar també d'altres projectes que considereu interessants que es desenvolupin.

Les propostes presentades s'han d'encabir dins dels objectius estratègics, la missió, visió i els valors establerts al PAM.

Els projectes i suggeriments recollits s'avaluaran i, aquells que compleixin els requisits i es puguin desenvolupar dins del present mandat, s'incorporaran al Pla de Mandat definitiu per a la seva posterior presentació al ple municipal de l'Ajuntament d'Argentona.

OBJECTIUS DEL PAM

Objectiu Estratègic 1:

Garantir oportunitats educatives al llarg de la vida més enllà de la formació reglada. Més info

Objectiu Estratègic 2:

Governar amb la ciutadania. Més info

Objectiu Estratègic 3:

Garantir el benestar i unes condicions de vida de qualitat per a la ciutadania. Més info

Objectiu Estratègic 4: 

Impulsar un desenvolupament sostenible del municipi i del propi ens. Més info

Objectiu Estratègic 5:

Millorar la xarxa de comerç i la dels polígons industrials del municipi. Més info

Objectiu Estratègic 6:

Combatre l'exclusió social i la vulnerabilitat econòmica. Més info

Objectiu Estratègic 7:

Impulsar la vida col·lectiva del municipi. Més info


Regidoria de Participació Ciutadana

e-mail: participacio@argentona.cat /tf: 937974900

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800