Notícies
Publicat el 08.10.2019
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Ple municipal d'octubre marcat per una intensa bateria de mocions
Ple Octubre 2019
Assumptes com la restitució patrimonial de Can Doro i Cal Guardià o el recurs pel canvi de noms als carrers van alimentar un dens debat entre govern i oposició

Aquest dilluns es va celebrar una densa sessió del ple municipal de l’Ajuntament d’Argentona corresponent al mes d’octubre i que es va prolongar fins a la mitjanit i després de més de cinc hores de sessió. Tot i que diversos punts del llarg ordre del dia es van acabar retirant, el nodrit llistat de mocions va prolongar el debat al saló de plens de l'antic Ajuntamrent. Dos assumptes van estirar especialment el desenvolupament, el canvi de denominació de dos carrers aprovat fa uns mesos i el recurs presentat per dos veïns i, per l’altra, la situació dels elements patrimonials de Can Doro i Cal Guardià.

A l’inici de la sessió es va fer lectura d’una declaració institucional conjunta per a la no criminalització de l’independentisme, i també es va fer el nomenament dels membres del consistori als òrgans col·legiats, després de donar compte dels decrets i l’informe de secretaria i intervenció.

La sessió va servir també per aprovar la normativa per al sorteig de membres als comicis electorals. A la primera part del ple també es va aprovar, amb l’abstenció de Tots x Argentona i el PSC, una modificació de crèdits d’una mica més de 41.000 euros, per l’adquisició d’obres de fons d’art, per pagar diversos treballs i per activitats amb motiu de la festa de Cap d’any, que va ser aprovada per tots els grups i l’abstenció de Tots x Argentona i el PSC.

Ordenances fiscals

El govern va optar per retirar la modificació de les ordenances fiscals en no comptar amb el suport dels grups de l’oposició, tot i que l’alcalde i regidor de Recursos Econòmics, Eudald Calvo, va aprofitar la sessió per donar alguns detalls sobre la proposta plantejada pel govern per l’any 2020, que té com a aspecte més destacat la revisió de bonificacions i alguns paràmetres de l’IBI. També es revisaria l’Impost de construccions, instal·lacions i obres, i l’ajustament d’altres ordenances a la nova normativa. Des de l’oposició es va reclamar major consens per trobar especialment una millor fórmula a les bonificacions de l’IBI per a famílies nombroses. Des del govern es va demanar responsabilitat, tenint en compte els efectes que suposa pel pressupost una baixada sensible dels ingressos a través d’un impost tan important per l’administració local com és l’Impost de béns immobles. Finalment es va retirar definitivament el punt tot i que es va demanar a l’oposició que reconsideressin la posició, i amb la voluntat d’aprovar les ordenances amb una majoria més qualificada.

El plenari va donar suport unànime al conveni de col.laboració amb l’Agència de Residus de Catalunya i altres organismes, com la Federació de municipis, i l’Associació Catalana de municipis, per a la recuperació de la fracció de paper i cartró. També es va donar llum verda al calendari d’obertura d’establiments comercials per l’any 2020 en diumenges i festius

Mocions

La llarga bateria de mocions que presentava l’ordre del dia del ple va arrencar amb la proposta del PSC sobre el recurs de reposició per la restitució dels noms dels carrers Passeig Baró de Viver i Dos de Maig, davant el canvi de nom que es va aprovar a finals del 2018 per “Avinguda de la República” i “Dos de maig”. Tot i revisar el redactat i eliminar alguns dels punts dels acords, el grup socialista va demanar donar resposta als recursos presentats.

L’alcalde es va comprometre a que en el proper ple de novembre hi haurà la resolució al recurs presentat per dos veïns de l’Avinguda de la República i va lamentar la posició interessada que adoptava l’oposició d’aquesta qüestió. Des de l’oposició es va criticar també l’utilització de l’assumpte que en feia el govern i també se’l va convidar a consultar les decisions dels canvis de nom dels carrers a vles eïnes i veïns.  

La moció del PSC es va desestimar amb el vot de qualitat de l’alcalde després d’un empat a vots entre els vuit vots del govern i els vuit dels grups de Tots x Argentona, PSC i Junts x Catalunya.

En paral.lel a aquesta qüestió, Tots x Argentona i Junts x Catalunya també van posar sobre la taula una moció per impulsar un procés clar i participatiu pel canvi de carrers. La proposta instava a la Comissió del nomenclàtor a formular possibles solucions per reconèixer els fets d’octubre de 2017 i convidava el Consell de la Vila a impulsar mecanismes d’informació i participació en el procés de designació dels noms de carrers i places. La proposta no va prosperar amb els vots en contra del govern i l’abstenció del PSC.

Unitat va portar al ple una moció de suport a les persones detingudes el 23 de setembre, que va comptar amb vot individual dels regidors dels grups de Tots x Argentona i Junts x Catalunya, i que es va aprovar amb 12 vots a favor, dos vots en contra del PSC i l’abstenció del portaveu Bernat Calvo.

El grup socialista va comptar amb el suport unànime dels grups en la moció per donar una resposta institucional a l’amenaça d’Endesa en relació al deute de les famílies.

Tots per argentona va demanar la creació d’una comissió de serveis territorials i urbanisme, que el govern va demanar que es retirés per cercar un major consens de totes les formacions. El grup promotor també retiraria la següent moció en relació a la creació d'una comissió informativa per a la planificació i ordenació urbanística, per tal d’arribar a un major acord.

Junts x Catalunya va obtenir el vot de tot el plenatri en les mocions per la integració paisatgística de la riera i la regulació dels usos industrials i també per fer una declaració d’emergència climàtica i ambiental.

No va prosperar, però, l’assumpte que Tots x Argentona i Junts x Catalunya van formular en relació a la restitució dels elements patrimonials de Can Doro i Cal Guardià. Des del govern es va insistir en que no era assumible per l’administració les demandes que plantejava la moció i van reclamar que el debat se centrés en l’assumpte important de la recuperació de l’espai, i que té a veure amb e projecte de construcció d’un nou equipament cultural. El PSC també es va mostrar favorable a la tesi del govern.

El regidor Fran Fragoso va ajornar al proper ple una moció relativa a impulsar un programa de subvencions per la substitució de plats de dutxa en aquells domicilis de persones grans o amb mobilitat reduïda.

Interpel.lacions i torn obert al públic

A la part final es van resoldre les interpel.lacions formulades pel PSC sobre les obres de rehabilitació del local social de Les Ginesteres o la remodelació del carrer Josep Soler. També pel contracte del servei tècnic a l’equipament de La Sala, les franges de protecció contra incendis a diversos veïnats. I també van rescatar una consulta que havia quedat sense resposta per l’ús de petards a altes hores de la nit en el darrer dia de la passada Festa major.

El govern va informar que recentment s’ha publicat la licitació de l’obra del futur centre cívic de Les Ginesteres i que en els propers mesos s’ha d’agilitzar aquesta actuació. També va reconèixer que s’ha endarrerit el concurs per adjudicar el servei especialitzat que es presta a l’equipament de La Sala, i també va informar que es preveu que l’actuació de franges perimetrals es resolgui abans de finalitzar l’any. Pel que fa a la reforma integral del carrer Josep Soler, es va explicar que en els propers dies es confia a aprovar la part final del projecte executiu de la reforma. I en darrer terme, des de l’àrea de Festes es va demanar disculpes per l’ús inadequat de petards al final de la Festa Major.

Seguidament es van resoldre favorablement dues mocions d’urgència, per a l’ampliació de jornada d’una treballadora social municipal, i també per un acord de la mesa de negociació de treballadors en relació a les hores extres.

En un molt breu torn de precs i preguntes, el regidor Pere Móra va donar detalls sobre el projecte de reordenació de les obres a l’entrada del Sant Crist i l’aportació de l’Ajuntament, que després de la baixa en l'oferta de les empreses, serà de 265 mil euros. Tots per Argentona va demanar que s’informi al proper ple sobre el cost de les obres de la nova cuina de l’escola Argentona.

Podeu recuperar l'àudio del ple enregistrat per Ràdio Argentona al següent enllaç

Ple octubre 2019

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800