Argentona.cat - AJUNTAMENT D'ARGENTONA

L'Ajuntament a les xarxes socials
Facebook Twitter Flickr Youtube
Pàgines
Corporació
ple gener 2016

La corporació municipal d’Argentona la integren 17 regidors i regidores, i està presidida per l'alcalde. El Ple estableix les línies d'actuació municipal i resol les qüestions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador del govern de la vila.

Clica aquí per consultar els perfils, trajectòria professional i retribucions de tots els càrrecs electes de l'Ajuntament d'Argentona.

Membres del Consistori Municipal

Eudald Calvo

Eudald Calvo, CUP

Alcalde

Administració General, Policia, Recursos Econòmics i Recursos Humans

calvoce@argentona.cat

Pere Móra

Pere Móra, ERC

Primer tinent d'alcalde

Espai Públic i Obres

morajp@argentona.cat

Àngel Puig

Àngel Puig, ICV

Segon  tinent d'alcalde

Educació, Cultura, Patrimoni, Cooperació i Igualtat

puigba@argentona.cat

Guillem Saleta

Guillem Saleta, CUP

Tercer tinent d'alcalde

Participació, Transparència i Innovació tecnològica

saletapg@argentona.cat

Carles Martínez

Carles Martínez, ERC

Quart tinent d'alcalde

Promoció Econòmica, Mitjans de Comunicació i Companyia d'Aigües

martinezqc@argentona.cat

Aina Gómez

Aina Gómez, CUP

Cinquena tinent d'alcalde

Urbanisme, Mobilitat, Habitatge i Medi Ambient 

gomezha@argentona.cat

Arnau Aymerich

Arnau Aymerich, CUP

Joventut, Serveis Socials i Cohesió

aymerichca@argentona.cat

Montse Cervantes

Montse Cervantes, ERC

Festes, Esports i Salut

cervantescm@argentona.cat

Pep Masó


Pep Masó, Tots per Argentona

Regidor masonp@argentona.cat

Xevi Collet

Xavier Collet, Tots per Argentona

Regidor colletdx@argentona.cat

Montse Matas

Montse Matas, Tots per Argentona

Regidora matasom@argentona.cat

Montse Capdevila

Montse Capdevila, Tots per Argentona

Regidora capdevilacm@argentona.cat

Assumpta Boba

Assumpta Boba, Tots per Argentona

Regidora bobaca@argentona.cat

Eusebi Traby

Eusebi Traby, Tots per Argentona

Regidor trabyye@argentona.cat

Salvador Casas

Salvador Casas, PSC

Regidor

casasbs@argentona.cat

Susana López

Susana López, PSC

Regidora

lopezrs@argentona.cat

Fran Fragoso

Juan Fco. Fragoso, PP

Regidor fragosoej@argentona.cat

L'Ajuntament d'Argentona no disposa de cap càrrec eventual.

Els regidors que no tenen assignada dedicació exclusiva ni parcial, tenen dret a les següents percepcions per assistència als òrgans col·legiats:

Òrgan col·legiatImport percepció per assistència
Ple corporatiu (sessió ordinària)300 €
Ple corporatiu (sessió extraordinària)150 €
Junta de portaveus150 €
Junta de govern150 €
Comissions informatives125 €
Comissió especial de comptes125 €

Les indemnitzacions per raó del servei (desplaçaments i altres) estan regulades a l'article 27 de les bases d'execució del pressupost i al RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei:

2018

2017

2016

* Aquesta informació s'actualitza cada vegada que hi ha un canvi suscpetible de ser publicat.

T'ha estat útil aquesta informació?  Sí  No
Publicat el 18.06.2018