Argentona.cat - AJUNTAMENT D'ARGENTONA

L'Ajuntament a les xarxes socials
Facebook Twitter Flickr Youtube
Pāgines
Consell Municipal d'Esports
Quč és el Consell Municipal d’Esports?

El Consell Municipal d’Esports és un ōrgan consultiu i d’assessorament a l'equip de govern de la vila. 

La funciķ principal del Consell d’Esports és la canalitzaciķ de la participaciķ de la ciutadania pel que fa a entitats i clubs esportius, en la gestiķ dels afers relatius a l’āmbit de l’esport, a més d’oferir un espai de reflexiķ i d’influčncia.

Membres

El Consell d’Esports estā integrat per:

  • President/a (Regidor/a d’Esports).
  • 1 representant de cada grup municipal, designat pel seu portaveu que podrā tenir o no la condiciķ de regidor/a municipal.
  • President/a de totes les entitats esportives del municipi o persona en qui delegui.
  • Les persones que pels seus estudis, coneixements o activitats es considerin especialment idōnies a criteri del President/a del consell.
Periodicitat de les reunions

El Consell d’Esports es reuneix quatre vegades a l’any, al final de cada trimestre natural (mesos de marį, juny, setembre i desembre). 

El/la tčcnic/a municipal d’esports fa arribar la convocatōria per correu electrōnic als membres del consell a l’inici del mes en quč se celebrarā.

Renovaciķ

El Consell d’Esports es renova automāticament quan la junta de l’entitat en qüestiķ canvia de President/a, així doncs, el consell té, com a mínim, tants membres com entitats esportives hi hagi inscrites al Registre Municipal d’Entitats. 

Difusiķ prčvia de les reunions

A l’acta del mes de desembre, que es penja al web municipal, sempre s’hi especifiquen les dates de les reunions per a l’any següent i també es marca el dia en quč se celebrarā el consell a l’agenda del web municipal.

El Consell d’Esports se celebra, normalment, a la sala d’actes de l’Ajuntament d’Argentona.

*Si vols posar-te en contacte amb el Consell d’Esports per traslladar algun suggeriment o qüestiķ, envia un correu electrōnic a esports@argentona.cat.

T'ha estat útil aquesta informaciķ?  Sí  No