Argentona.cat - AJUNTAMENT D'ARGENTONA

L'Ajuntament a les xarxes socials
Facebook Twitter Flickr Youtube
Pāgines
Consell de la Vila
QUČ ÉS EL CONSELL DE LA VILA?

El Consell de la Vila és l’ōrgan central de la participaciķ ciutadana a Argentona. És l’espai de posada en comú i debat entre la ciutadania, associacions i responsables polítics sobre els assumptes públics de la vila, ja es tracti de temes que afecten a colˇlectius o sectors específics com al global de la vila.

consell vila argentona

La Comissiķ Permanent és el grup motor i de treball encarregat de dinamitzar, dotar de continguts i fer el seguiment del Consell de la Vila.

Les seves funcions principals sķn debatre els plans d’actuaciķ generals, promoure estudis i fer propostes estratčgiques per a la vila i sobre els seus grans projectes. A títol orientatiu s’assenyalen específicament les funcions següents:

 • Elaborar propostes, debatre i fer el seguiment del Pla d’Actuaciķ Municipal (PAM) i altres projectes de carācter general.
 • Proposar la realitzaciķ d’estudis sobre temes d’interčs per a la ciutat i promoure el debat sobre els resultats. 
 • Proposar processos participatius, consultes populars i debats ciutadans sobre aquells assumptes d’interčs general i d’āmbit municipal.

El Consell de la Vila es regula pel reglament de participaciķ ciutadana.

Membres

El Plenari estarā format pel President/a, el/la Vicepresident/a i pels i les membres següents, designats/des pel Ple de l’Ajuntament:

 • 6 representants d’entitats culturals, 6 representants d’entitats esportives, 4 representants d’entitats cíviques i 4 representants d’entitats solidāries i d’ajuda mútua. Els/Les representants seran proposats/des per les mateixes entitats.
 • 15 persones inscrites al Registre Ciutadā que expressin la seva voluntat de formar part del Consell de la Vila, escollides aleatōriament a través d’un sorteig.
 • 1 representant de cada Consell Municipal Sectorial que no podrā ser membre de la Corporaciķ. Els/Les representants dels Consells seran proposats/des pel mateix Consell Sectorial.
 • 1 representant de cada Consell Municipal Territorial que no podrā ser membre de la Corporaciķ. Els/Les representants dels Consells seran proposats/des pel mateix Consell Territorial.
 • 1 regidor/a de cada grup municipal, amb veu perō sense vot, a proposta del portaveu del grup.
 • El/la regidor/a encarregat/da de l’āmbit de participaciķ ciutadana, amb veu perō sense vot.

Comissiķ Permanent del Consell de la Vila la composen:

 • el vicepresident del Consell de la Vila
 • el/la regidor/a encarregat de l’āmbit de participaciķ ciutadana, amb veu perō sense vot
 • el/la Secretari/a del Consell de la Vila
 • 1 representant d’una entitat cultural
 • 1 representant d’una entitat esportiva
 • 1 representant d’una entitat cívica
 • 1 representant d’una entitat solidāria i d’ajuda mútua.Els representants seran proposats per les mateixes entitats i designats pel Ple de l’Ajuntament.
 • 5 persones inscrites al Registre Ciutadā, membres del Plenari, que expressin la seva voluntat de formar part de la Comissiķ Permanent i designats pel Ple de l’Ajuntament.
 • 1 regidor/a de cada grup municipal, amb veu perō sense vot, designat/da pel portaveu del grup, qui designarā també una persona, preferiblement regidor/a, que pugui participar a les sessions de la Comissiķ Permanent en cas d’absčncia del seu titular.
Renovaciķ

El Plenari del Consell de Vila haurā de ser renovat cada tres anys, excepte els membres que siguin regidors municipals, que seran renovats coincidint amb la renovaciķ de l’Ajuntament.

El/La veí/īna que en vulgui formar part ha d’inscriure’s al Registre Ciutadā i serā avisat/da quan es constitueixi el proper Consell de la Vila. Si les inscripcions superen els 15 membres, els/les definitius/ves seran escollits/des per sorteig.

Pel que fa a les entitats que formen part d’un consell sectorial, és aquest l’ōrgan encarregat de designar-ne un representant. Si l’associaciķ no pertany a cap altre consell, pot comunicar-se amb l’ārea de participaciķ ciutadana per formar part del Consell de la Vila.

La Comissiķ Permanent és nomenada per cada nou Plenari durant la seva primera sessiķ.

Periodicitat de les reunions

El Plenari és l’ōrgan de māxima representaciķ del Consell de Vila que es reunirā com a mínim una vegada a l’any, en sessiķ ordināria, i de manera extraordināria tantes vegades com sigui convocat per la presidčncia, a iniciativa prōpia, o a peticiķ d’un terį dels seus membres.

Ja que una de les seves funcions és determinar-ne l’ordre del dia, la Comissiķ Permanent es reuneix, com a mínim, abans de cada celebraciķ del Consell de la Vila.

Difusiķ prčvia de les reunions

Es fa difusiķ del dia, hora i lloc de cada nova sessiķ a través dels canals de comunicaciķ propis de l’Ajuntament d’Argentona (lloc web, rādio, butlletí municipal i xarxes socials).

Les sessions del Plenari se celebren, normalment, al Salķ de Pedra i les de la Comissiķ Permanent a la sala d’actes de l’Ajuntament d’Argentona.

*Si vols posar-te en contacte amb el Consell de la Vila d'Argentona o la Comissiķ Permanent per traslladar algun suggeriment o qüestiķ, envia un correu electrōnic a conselldelavila@argentona.cat o truca a la regidoria de Participaciķ Ciutadana, al 93 7974900 ext. 1131

T'ha estat útil aquesta informaciķ?  Sí  No
AJUNTAMENT D'ARGENTONA Š 2014