Ajuntament d'Argentona / Ajuntament / Suggeriments, queixes i/o consultes
Suggeriments, queixes i/o consultes
Publicat el 09.03.2020
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Bústies serveis municipals
Dades corresponents a l'any 2020 (fins a data 1 de juliol)
  • Total suggeriments, queixes i/o consultes pendents rebuts a través de les bústies dels serveis municipals: 514

Respostes i/o resoltes: 429

Pendents de resolució: 85


SUGGERIMENTS/QUEIXES rebudes mobilitat: 3 / Pendents: 2

AssumpteResolt/RespostPendent
Zona aparcament motos c/ General Moraguesx
Transport bus interurbà (3)x

SUGGERIMENTS/QUEIXES rebudes educació: 13 / PENDENTS: 11

AssumpteResolt/RespostPendent
Repetidors wifi EBMx
Projecte educatiux
Consulta dates aprovació convocatòria preinscripció EBMx
Informació curs PFI 20-21(xx
Matriculaió EBM (5)x
Queixa EBMx
Sol·licitud certificat cuRs català
Sol·licitud baixa EBMx


SUGGERIMENTS/QUEIXES rebudes cultura i festes: 7/ PENDENTS: 0

AssumpteResolt/RespostPendent
Retorn import entrades TMD (2) x
Proposta espectacle (4)x
Informació places tècnic bibliotecax

SUGGERIMENTS/QUEIXES rebudes biblioteca municipal: 157/pendents: 0

AssumpteResolt/RespostPendent
Ofrena exemplar llibrex
Proposta activitatx
Retorn llibre prestatx
Cites prèvies  (154)x

SUGGERIMENTS/QUEIXES rebudes igualtat i cooperació: 1 / pendents: 1

AssumpteResolt/RespostPendent
Proposta espectacle igualtatx

SUGGERIMENTS/QUEIXES rebudes oac: 153/pendents:0

AssumpteResolt/RespostPendent
Oferiment voluntariat COVID-19 (2)x
Consulta impost vehiclex
Duplicat tarja deixalleriax
Baixa parella de fetx
Denúncia construcció il·legal  al carrer Montserrat Roig x
Consulta barbacoa a la via públicax
Informació per voluntariat de Protecció Civilx
Queixa i petició de rectificació de dades personals d'un menor publicades al webx
Queixa reciclatge al veïnat de Sant Miquel de Crosx
Queixes recollida selectiva (4)x
Consulta documentació per tramitar carnet família monoparentalx
Informació decésx
Informació canvi compte bancari per pagament IBIx
Consulta previsió dessinfecció carrers pel COVID-19x
Informació d'ajuts per persones dependents (2)x
Denúncia tinença gos perillósx
Denúncia incivisme veïnsx
Queixes horaris zona blava (2)x
Consulta crema (2)x
Queixa proves de selecció borsa de treball adminsitrtiusx
Pagament parcial EBM x
Baixa vehiclex
Petició d'informació per instal·lar una food truck a la via públcax
Queixes arranjament cami de l'entrada de la Font Picant (2)x
Propost de venda i comandes per teléfon dels comerços de la vila pel COVID-19x
Queixes del mal estat del carrer Miquel Massot i Tetasx
Petició normativa d'ús del patinet elèctricx
Problemes de funcionament de la seu electrònicax
Informació estat tramitació llicència conducció gos perillósx
Queixa bruticia carrer pels animals de companyia (2)x
Petició ordenança animals de companyiax
Queixes mal estat c/Pau de la Font (2)x
Queixa per poca amplada pels veHicles dels passatges Girona, Lleida i Tarragonax
Queixa dificultat aparcament al municipix
Queixa fanal fos al c/18 urbanització Can Raimix
Oferta espectacle d'havaneresx
Queixa espai verd c/ Molíx
Proposta pintada de senyal cedi el pas a la rotonda c/Josep Solerx
Queixa sorra caiguda rocalla al c/Joaquim Blumex
Oferta material sanitarix
Incidència al c/ Molíx
Sol.licitud certificats empadronament i/o convivència (3)x
Sol·licitud baixa infant EBMx
Sol·licitud arranjament carrers de Madà (4)x
Informació bàsquet individual a l'aire lliurex
Canvi bosses rebuigx
Queixa mal estat entrada urbanització Can Raimix
Queixa Policia Local COVID-19x
Sol·licitud informació per instal·lació food truck a la via públicax
Queixa farola fosa c/Guerau de Liostx
Pérdua gat urbanització La Planax
Sol·licitud factures companyia d'Aigües Argentonax
Oferta espectacle grup musicalx
Petició pins, banderoles i altres de la Policia Localx
Petició escud heràldic del municipix
Queixa repartiment correus a Urbanització Les Ginesteres (2)x
Queixa manca d'un fanal a Pl. Ntra. Sra. de Montserratx
Estat instal·lació parc de barresx
Queixes brutícia carrers del poble (2)x
Informació per instal·lació parada alimentació artesana a la Fira del Càntirx
Queixa prohibició ús patinet a la zona del camp de fútbolx
Queixa mal estat c/Garroferx


SUGGERIMENTS/QUEIXES rebudes medi ambient: 20 / pendents: 3

Assumpte Resolt/RespostPendent
Queixa recollida voluminososx
Queixa arbre perillós pl. Pau Picassox
Queixa coloms via públicax
Sol·licitud reunió regidor de medi ambientx
Quiexa salubritat inmoble c/ Montserrat Roigx
Recollida arbres talatsx
Informació sobre flora i fauna del municipix
Queixa lladrucs gossosx
Consulta licitació neteja viàriax
Gats abandonats Ptge. Marina Juliàx
Queixa panerolesx
Neteja escala c/Josep Irla amb pl. Miradorx
Queixa gats no controlats Pont d'en Bauxesx
Avís serp gran a Font Picantx
Neteja bosc prop c/ Josep Calvetx
Sol·licitud duplicat tarjeta deixalleria (2)x
Queixa rates al c/ Dolors Montserdàx
Acceptació ajuts DIBAx
Petició fumigació Can Barraux

SUGGERIMENTS/QUEIXES rebudes espai públic: 16 / pendents: 4

AssumpteResolt/RespostPendent
Fanals encesos les 24h al c/17 de urbanització Can Raimix
Queixa fanals fosos a Pl. del Sauló amb c/ Les Feixesx
Queixa cablejat telefònic penjant al c/11 de Urbanització Can Raimix
Queixa voreres en mal estat c/ Dolors Montserdàx
Queixa repartiment de correus urbanització Les Ginesteresx
Queixa c/ Pau de la Fon malmésx
Queixa clavegueram embossat c/ Bellavistax
Queixa fanals apagats 24h al c/18 de Can Raimi (2)x
Queixa per manca d'un fanal a la Pl. Montserrat x
Queixa mala il·luminació c/ Miquel Massot i Tetasx
Denúncia construcció il·legal al c/ Montserrat Roigx
Queixa panots vorera c/ Ca l'Oriolx
Queixa fanal en mal estat avda. espanyax
Sol·licitud reunió amb  regidor Pere Mòrax
Peticiói papereres a l'avda. Can Ferratersx
Queixa arbres carrerx
Manteniment zona ajardinada MOPUx
Regulació ús obligatori de mascaretes a la Pl, Novax
Queixa neteja carrers Can Cabotx

SUGGERIMENTS/QUEIXEs rebudes activitats econòmiques: 3 / pendents: 2

AssumpteResolt/RespostPendent
Infiormació tràmits baixa vehiclex
Informació pagament factura presentadax
Petició resolució definitiva expedient de LPCAAx

SUGGERIMENTS/QUEIXES rebudes urbanisme: 95 / pendents: 33

AssumpteResolt/RespostPendent
Queixa farola fosa c/ Miquel Massotx
Denúncia construcció l·legal c/ Montserrat Roigx
Estat canvi nom llicènca d'obresx
Denúncia tala d'arbres a la finca de Ca l'Ermitàx
Obres sense llicència l c/1 de urbanització Can Raimix
Estat tramitació diverses llicències d'obres (11)x
Denúncia arbre caigut al jardí d'un particular a la Pl. Montserratx
Queixa duplicitat numeració al c/7 urbanització Can Raimix
Informació ordenança via públicax
Estat llicència connexió clavegueram c/ Lluís Companysx
Informaciò càrregues finc c/LLuís Bonet i Garíx
Informació classificació urbanísitica habitatge c/ dels Rosersx
Oferta material construccióx
Queixa avaria elèctrica urb. Can raimix
Queixa arbre caigut a propietat particularx
Informació tererny per construcició piscina particularx
Sol·licitud trucada per part del regidor d'urbanismex
Consulta estat instància presentada (3)x
Documentació presentada llicència obresx
Sol·licitud reunió amb enginyer mpal.x
Sol·licitud ampliació ocupació via públicax
Consulta estat gualx
Consulta punt informació cadastral (2)x
Consultat estat obres Can Raimi x
Sol·licitud permís revetlla Sant Joanx
Consultat estat llicència obresx
Estat tràmit constitució avalx
Còpia llicència primera ocupacióx
Informació obres sonorització exterior finca particularx
Consulta sobre càrregues en nota simple  (2)x
Consulta sobre els punts de càrrega per a vehicles elèctrics al nostre municipix
Infprmació sobre les urbanitzacions recepcionades per l'ajuntamentx
Informació sobre estructures efímeresx
Consulta segregació fincax
Queixa neteja carrers a Can Vilardellx
Informació instal·lació plaques solarsx
Consrulta construcció habitatge (2)x
Sol·licitud reunó amb serveis tècnics SSTT (8)x
Petició còpia certificat final d'obrax
Informació sobre subminstrament provisional per obresx
Informació reforma bigues en mal estatx
Consulta POUMx
Estat sol·licitud llicència terrassax
Informació qualificació urbanísticax
Consulta connexió clavegueramx
Queixa innundació túnel sota C-60x
Sol·licitud certificat urbanísiticx
Queixa despreniments terres a Can Ribosax
Queixa tram sense asfaltar c/ Jaume Baladiax
Consulta sobre responsable seguiment instància petició instal·lació làpida a un nínxolx
Sol·licitud reducció IBIx
Canvi titularitat llicència taxix
Permís celebració revetlla Sant Joanx
Informació ordenança sobre instal·lació de plaques fotovoltàiques (6)x
Consulta projecte d'obrax
Queixa mal estat sot al c/ Francesc Maciàx
Presentació oferta empresa de serveisx
Informació urbanística diversa (5)x
Consulta pagament ICIOx
Queixa per que no li han donat resposta a una consulta serveis tècnicsx
Informació connexió fibra òpticax
Poda arbres (2)x
Consulta alta nucli zoològic de gososx
Informació tràmits `per demanar llicència d'obresx
Sol·licitud comunicat d'obres reforma banyx

SUGGERIMENTS/QUEIXES rebuDEs sexrveis socials: 10 / pendents: 0

AssumpteResolt/RespostPendent
Oferta col·laboració a persones en situació de vulnerabilitatx
Informació d'ajuts a persones dependentsx
Sol·licitud de suport per a tramitar documentació x
Oferiment moblesx
Informació sobre ajudes a families vulerables (2)x
Recollida gats jardi casa particularx
Informació ajudes COVID-19x
Sol·licitud lloguer socialx
Assessorament baixa mèdicax

SUGGERIMENTS/QUEIXES REBUDES policia local: 12 / pendents: 12

AssumpteResolt/RespostPendent
Peticions de dferents vilatans per que la Policia Local feliciti aniversaris (5)x
Oferiment CV per si necessiten ajut pel COVID-19x
Trasllat d'atestat per part de l'Ertzaintzax
Denúncia d'un particularx
Petició revisió multa zona blavax
Informació suplències estiu policiax
Queixa trets a la matinadax

SUGGERIMENTS/QUEIXES REBUDES ESPORTS: 6 / PENDENTS 1

AssumpteResolt/RespostPendent
Petició certificat bona execució obra pavelló municipalx
Oferta empresa publicitat (2)x
Sol·licitud entrevista regidor esportsx
Informació piscina municipalx
Oferta esportivax

SUGGERIMENTS/QUEIXES REBUDES JOVENTUT: 1 / PENDENTS: 1

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800