Ajuntament d'Argentona

La corporació municipal d'Argentona la integren 17 regidors i regidores, i està presidida per l'alcaldessa. El Ple estableix les línies d'actuació municipal i resol les qüestions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador del govern de la vila.

Perfils, trajectòria professional i retribucions de tots els càrrecs electes de l'Ajuntament d'Argentona

Clica aquí

 MEMBRES DEL CONSISTORI MUNICIPAL 2023-2027  

Montse capdevila 2023


Montserrat Capdevila Cañadas, Tots per Argentona

Alcaldessa. Administració General, Recursos Humans, Seguretat i Companyia d'aigües.

capdevilacm@argentona.cat

Xavier Collet

Xavier Collet Diví, Tots per Argentona

Primera tinença d'alcaldessa

Regidor d'Urbanisme, Obra pública, Espai Públic, Serveis, Habitatge i Cohesió 

colletdx@argentona.cat

Garachana 2023

Joan Garachana Martín, Tots per Argentona

Regidor d'Esports, Educació i Joventut

garachanamj@argentona.cat

Mercè Juan 2023

Maria Mercè Juan Loshuertos, Tots per Argentona

Segona tinença d'alcaldessa. 

Regidora de Promoció Econòmica i Serveis Econòmics, Cooperació i Tercer Sector, Societat Digital i Noves Tecnologies, Participació i Transparència  

juanlm@argentona.cat

Quim Capdevila

Joaquim Capdevila Colominas, Tots per Argentona

Regidor de Cultura i Festes

capdevilacq@argentona.cat

Mariona Pasqual

Mariona Pasqual Villahoz, ERC

Quarta tinença d'alcadessa

Regidora Medi ambient i acció climàtica, Benestar Animal, Salut i Igualtat, Feminisme i LGTBI

pasqualvm@argentona.cat

Montse Cervantes

Montserrat Cervantes Codina, Avancem

Regidora de Festes tradicionals, Mobilitat, transport i aparcament, Acció social i Gent Gran

cervantescm@argentona.cat

Sergi Blanco

Sergi Blanco Mora, Avancem

Tercera Tinença d'alcaldessa

Delegació de la presidència del Consell d'Administració d'Aigües Argentona

blancoms@argentona.cat

Bernat Calvo

Bernat Calvo Català, Ara

Regidor de Patrimoni

calvocb@argentona.cat

Toni Segarra

Antoni Segarra Torres , Unitat

Regidor

segarrata@argentona.cat

Isabel Sunyer

Isabel Sunyer Marfà, Unitat

Regidora

sunyermi@argentona.cat

Joan Boba

Joan Boba Duran, Unitat

Regidor

bobadj@argentona.cat

Fran Fragosos

Juan Fco. Fragoso Escribano, PP

Regidor

fragosoej@argentona.cat

Raul Tornay

Raúl Tornay Quintanilla, PP

Regidor

tornayqr@argentona.cat

Hector Travesa

Héctor Carlos Travesa Gómez, PP

Regidor

travesagh@argentona.cat

Mar Rodríguez

Maria del Mar Rodríguez Mena, PSC

Regidora

rodriguezmmr@argentona.cat

Susana López

Susana López Rico - regidora no adscrita

Regidora

lopezrs@argentona.cat

L'Ajuntament d'Argentona no disposa de cap càrrec eventual durant el mandat 2023-2027

Els regidors que no tenen assignada dedicació exclusiva ni parcial, tenen dret a les següents percepcions per assistència als òrgans col·legiats durant el mandat 2023-2027

Òrgan col·legiatPle ordinariPle extraordinariJunta de portaveusJunta de governComissions informativesComissió especial de comptes
Percepció per assistència394 €197 €197 €346 €164 €164 €

Les indemnitzacions per raó del servei (desplaçaments i altres) estan regulades a l'article 27 de les bases d'execució del pressupost i al RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

* Aquesta informació s'actualitza cada vegada que hi ha un canvi susceptible de ser publicat.

Publicat el 19.06.2019