Ajuntament d'Argentona

SEMPRE - Servei municipal de promoció econòmica

Notícies
Programa 30 PLUS, subvenció econòmica per a la contractació

Les empreses que contractin persones del programa rebran un ajut econòmic de 1.260,00€/mes, equivalent al Salari Mínim Interprofessional (SMI)

El Servei d'Ocupació d'Argentona, en col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Mataró i el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), ofereix a través del Programa 30 Plus ajuts a la contractació de noves persones treballadores. L'objectiu és facilitar la inserció laboral a majors de 30 anys, en situació d'atur, dificultats d'accés al mercat de treball i amb l'obligatorietat de realitzar formació per millorar les seves competències relacionades amb el lloc a cobrir.

Les empreses que contractin persones del programa rebran una subvenció econòmica equivalent al Salari Mínim Interprofessional (1.260,00€/mes) per un màxim de 9 mesos del contracte essent l’última data subvencionable el 30/09/24 i proporcional a la jornada laboral. La data límit per a les contractacions és l'1 d'abril de 2024.

 Requisits per participar   

  • Realitzar un contracte de treball amb una durada mínima de 6 mesos i una jornada mínima de 20 hores setmanals.
  • Assignar un tutor/a d'empresa per fer el seguiment i adaptació de la persona.
  • Fer una formació a mida de 20 h a 100 h vinculada al lloc de treball.
  • Flexibilitzar l'horari laboral del treballador/a per tal de compaginar la feina amb la formació a mida.
  • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, reglamentàries i legals.
  • No haver acomiadat a treballadors/es del mateix perfil o categoria professional qualificats de nuls o improcedents en els darrers 3 mesos.

   

Per a més informació:  

Pàgina web: Programa 30 Plus.

Telèfon de contacte: 93 797 49 00.

Correu electrònic: sempre@argentona.cat

Logos 30 PLUS

Informació publicada el 18 d'octubre de 2023

AJUNTAMENT D'ARGENTONA | SERVEI MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÓMICA (SEMPRE)
c/ Gran, 59, 2n pis
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00
URL: www.argentona.cat

Amb la col·laboració de: