Notícies
Publicat el 29.10.2021
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir en Whatsapp
Argentona deixarà de recaptar 1.200.000 euros el 2022
La sotragada econòmica deriva de la decisió del Tribunal Constitucional d'invalidar l'impost de plusvàlua
argentona

La decisió del Tribunal Constitucional d'invalidar l'impost de plusvàlua, complicarà les finances de l'Ajuntament d'Argentona, ja tocades per la pèrdua dels ingressos provinents de l'IBI de les autopistes.

Aquesta setmana el TC ha decidit invalidar la manera com es calcula l'impost que cobren els ajuntaments en les vendes, donacions o herències d'immobles. A Argentona, a hores d'ara, el consistori ja ha recaptat un total d'1.198.134,95 euros en concepte de plusvàlua. Aquests ingressos suposen el 12% del total de la recaptació tributària municipal. En el conjunt d'ingressos, en el que també s'hi compten subvencions o transferències d'altres administracions, la xifra suposa el 5,5% dels ingressos globals previstos per l'Ajuntament. 

La decisió del TC arriba en el moment en què l'Ajuntament d'Argentona, com a tots els municipis, ha de presentar el pressupost i les ordenances fiscals per l'any vinent. L'Àrea de Recursos Econòmics havia previst recaptar de cara al 2022 uns 1.190.000 euros en concepte d'impost de plusvàlua. Aquesta davallada d'ingressos s'afegeix a la pèrdua d'ingressos derivats de l'IBI de l'autopista, que per Argentona suposava 190 mil euros anuals. La decisió del TC obligarà ara reconfigurar els comptes de dalt a baix.  


Què és l'impost de plusvàlua?
L'impost de plusvàlua grava l'augment de valor que ha experimentat un terreny quan aquest es ven, s'hereta o es dona i afecta només els terrenys urbans, no els rústics. S'ha de pagar quan es dona, s'hereta o es ven el terreny o l'habitatge que hi hagi. En cas de donacions o herències, l'ha de pagar la persona que adquireix l'immoble. En cas d'una compravenda, la persona que ven. L'impost el regula una llei estatal, però el cobren directament els ajuntaments. És optatiu, però el 90% de consistoris d'Espanya l'apliquen. Actualment és l'impost que dona més ingressos als municipis després de l'IBI.

El Tribunal Constitucional ha tombat l'impost. Per quins motius?
El Tribunal rebutja la manera com es calcula la base imposable del tribut, regulada a l'article 107 de la llei d'hisendes locals. Aquesta dona per fet que el valor del terreny sempre puja, però això no sempre és així. El mètode de càlcul donava lloc a situacions com haver de pagar l'impost encara que un terreny es vengués més barat del que es va comprar perquè havia perdut valor, una paradoxa que el Constitucional ja va tombar el 2017.

^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800