Ajuntament d'Argentona
  • SERVEIS I PRESTACIONS D'ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I ENTITATS SOCIALS

    L'Ajuntament d'Argentona ofereix un servei d’ informació, gestió i tramitació dels diferents serveis i prestacions d'altres administracions públiques i entitats socials (Càritas, Creu Roja) per tal de donar cobertura i assistència a les necessitats de les persones ateses.