Poesia dels jardins

poesia

El jardí, en les tradicions més variades, representa la idea de paradís. I funciona, sobretot en el Renaixement, com a representació d'idees o al·legoria i tradueix el discurs de l'època. El jardí es mostra com uns models de la natura en abreviatura, com la representació simbòlica d'un conjunt global impossible d'abraçar amb la mirada.

D'aquí que la poesia sovint ha evocat, s'ha referit de forma metafòrica o real, als jardins. I d'aquí que trobem molta poesia que s'hi refereix.

Al llarg de les següents emissions volem oferir-vos un tast poètic del jardí, dels jardins.

^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800