Ajuntament d'Argentona
  • Projecte de mesures alternatives reparadores(MAR) i Projecte de mesures alternatives educatives per tinença i/o consum de drogues il•legals (MAE).

    Són dues alternatives a una sanció econòmica que té per objectiu fer un treball preventiu i educatiu que permeti als joves que s'hi acullen afrontar i/o reparar una conducta que causa problemes a ells mateixos, a les seves famílies o a altres veïns del Municipi.

    En el cas del MAE s'hi poden acollir aquells joves d'entre 14 i 18 anys a qui s'hagi sancionat per consum o tinença de drogues il•legals. Cal dirigir-se als serveis socials Municipals en un període inferior als 5 dies des del moment de la sanció.

    En el cas del MAR S'hi poden acollir aquells joves d'entre 12 i 18 anys a qui s'hagi sancionat per incompliment de l'ordenança  de convivència ciutadana d'Argentona. Cal dirigir-se als serveis socials Municipals en un període inferior als  15 dies a partir de la recepció de la resolució de l'expedient administratiu.