Ajuntament d'Argentona
 • Quč és i per a quč serveix
  Fer ús dels edificis i de les instalˇlacions de les Escoles d'Educaciķ Infantil i Primāria del Municipi d'Argentona fora de l'horari escolar i durant el període de vacances escolars.
 • Qui ho pot solˇlicitar
  Escoles, AMPA de les escoles, ajuntament d'Argentona, entitats o particulars.
 • Quin cost té
  Gratuīt
 • Com i on es pot fer

  A l'OAC (Cr Ramon Par, 1 08310 Argentona) o a l'oficina de correus.

  Prčviament a la presentaciķ de la solˇlicitud a l'OAC, caldrā que l'escola hagi donat el vistiplau a la solˇlicitud amb la signatura i segell del centre.

 • Quant triga la resposta
  Māxim 20 dies. Si no hi ha resposta en aquest termini s'entendrā estimada la solˇlicitud.
 • Quina documentaciķ es lliura
  Autoritzaciķ o denegaciķ.
 • Documentaciķ necessāria
  • Full d'inscripció normalitzat degudament complimentat.
  • Còpia de l'assegurança de responsabilitat civil.
  • En el cas de les entitats o particulars, serà necessari aportar autoritzacions dels pares, mares o tutors legals quan a l'activitat per la que es sol·licita l’ús del centre, estan implicats menors.