Ajuntament d'Argentona
  • El procés que ha d'acabar amb la construcció de la biblioteca ha començat i no té aturador. En aquests moments ja s'està redactant el projecte arquitectònic d'acord amb el concurs d'idees que es va fer fa uns mesos. El nou edifici donarà resposta al dèficit històric que té la vila amb una biblioteca moderna i de les dimensions que ensmmereixem. Aquest projecte també donarà solució definitiva al solar de Can Doro i Cal Guardià, millorarà l'espai urbà i ajudarà a dinamitzar el comerç del seu entorn. Un cop rehabilitada la casa Puig, aquesta era l’última peça que faltava per cosir el centre històric. Amb consens amb la resta de partits del consistori també s'ha decidit que el nou equipament aculli el casal de la gent gran. També s'ha desestimat la possibilitat que incorpori un aparcament soterrani. Per una banda, pel convenciment que el millor pel centre històric i comercial és alliberar-lo de trànsit de vehicles, però també per les dificultats tècniques i econòmiques que suposaria la seva construcció per sota de les mines protegides de la font de sant Domingo i l'impacte de les rampes d'accés.

    L'altre gran projecte és el mercat municipal a l'antiga Velcro, que començarà amb l'enderroc del vell edifici afectat per ciment aluminós i fibrociment. Aquesta primera fase servirà per dotar de 70 places d'aparcament aquest extrem de l'eix comercial, la Sala i els habitatges de l'entorn que en tenen un fort dèficit. El projecte ha de culminar amb la construcció del mercat, un aparcament soterrat i una plaça pública que a banda de millorar la qualitat urbana dotarà al poble d'un motor comercial que ha de servir per reforçar el comerç local.

    Així mateix, hi haurà un equipament municipal que acollirà el casal de joves i tindrà espais de trobada per les entitats del municipi.

    Article publicat al Cap de Creus

Publicat el 25.10.2021