Ajuntament d'Argentona
  • S'ha completat la senyalització. S'està pendent de la instal·lació de passos elevats i bandes reductores
Publicat el 16.02.2021