Ajuntament d'Argentona
  • Tots per Argentona sempre ens hem preocupat, i ocupat d'estar al dia, de les necessitats de les entitats de la nostra Vila. És cert que darrerament, amb l'estat d'alarma i la situació actual, hem fet més atenció a les entitats de serveis socials que estan fent un esforç immens per donar cobertura a les necessitats personals, familiars, psicològiques i organitzatives dels vilatans i vilatanes afectats per la crisi econòmica derivada de la crisi sanitària.
    La necessitat d'ajuts alimentaris ha crescut i sense les entitats Creu Roja i Càritas molta gent del nostre municipi estaria o es sentiria desatesa en uns moments on la situació ha estat, és i serà de necessitat. És d'agrair i de lloar la gestió personalitzada, discreta i amb cura que fan els voluntaris i treballadors de les entitats socials. És digne d'admiració!En el Ple d'octubre vam interpel·lar al regidor de Serveis Socials respecte de la situació en què es trobava Argentona. Ens va respondre que els ajuts a les famílies, per part de l'Ajuntament, s'havien incrementat un 40%. El regidor també ens va dir que la Creu Roja, actualment, atenia a 157 famílies, un increment significatiu de l'esforç que fan.
    Entenem que el Consistori haurà d'augmentar la dotació econòmica a les entitats socials perquè puguin seguir fent la seva tasca. Més que mai, cal ser més justos, més generosos i més eficients a l'hora de repartir el pressupost municipal. Es preveu que la demanda social creixerà i s'hi ha de fer front prioritzant per davant d'altres despeses. També cal que es doti les entitats socials de locals dignes per poder atendre les famílies, garantint la privacitat i l'anonimat que la situació requereix. Tots per Argentona ens posem al servei de les entitats socials, els donem ànims i som al seu costat per al què necessitin. S'ha
    de poder garantir el servei que fan i vetllarem perquè el govern municipal s'hi comprometi i respongui als compromisos.

    Article publicat al Cap de Creus

Publicat el 27.10.2020