Ajuntament d'Argentona

Les cąpsules de cafč les podeu portar a l'Oficina d'Informació Ambiental de l'Ajuntament, a l'Oficina municipal del Cros o bé podeu anar a la deixalleria municipal.